VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Van Lanschot beleggers ontstemd over valse start nieuwe topman

Een dubbele valse start voor Karl Guha, de nieuwe topman van Van Lanschot. Na veel tumult vanwege een omstreden beloningspakket liet hij verstek gaan bij de officiële presentatie voor beleggers.

President-commissaris Tom de Swaan van Van Lanschot Bankiers zei het niet met zo veel woorden, maar hij zal vooral een directe confrontatie tussen beleggers en Guha hebben willen vermijden.

Het tekengeld, 750 duizend euro in contanten waarvan Guha een derde deel zal investeren in certificaten van aandelen Van Lanschot en de verhoging van het basissalaris met een euroton had voor veel tumult onder beleggers, werknemers en klanten gezorgd.

Pensioenfonds ABP (12 procent) waarschuwde dat dit de laatste keer moest zijn dat een dergelijk beloningspakket bij Van Lanschot voor zou komen. Aanwezige grootaandeelhouder Delta Lloyd (30 procent) had er minder moeite mee.

Spitsroeden lopen
Voor de oppercommissaris was de bijeenkomst daarom vooral een oefening spitsroeden lopen. De Swaan verweerde zich door erop te wijzen dat Guha in salarisniveau ‘een zeer grote stap terug doet' en bovendien ‘afstand doet van vele aandelen- en optierechten'.

De inmiddels 48-jarige Guha verruilt de Italiaanse beursgenoteerde bank UniCredit voor Van Lanschot.

Bij Unicredit, dat begin dit jaar ternauwernood het hoofd boven water hield dankzij een aandelenuitgifte van 7,5 miljard euro, was hij hoofd risicobeheer.

Desgevraagd kon De Swaan geen indicatie geven van de door Guha gemaakte offers. Uit het beloningsverslag van UniCredit is voor buitenstaanders niet op te maken hoeveel de honorering per bestuurder bedraagt.

Wel blijkt daaruit dat de bestuursvoorzitter van het enkele maatjes groter dan Van Lanschot zijnde UniCredit een basissalaris van één miljoen euro opstrijkt. De Swaan was bij het vaststellen van het tekengeld vooral afgegaan op wat Guha hem ‘had verteld'.

Op de vraag of hij gelet op de ontstane commotie dit gewraakte pakket morgen weer zou hebben aangeboden, antwoordde De Swaan resoluut ‘absoluut'.

Lofzang
Bij de commissarissen kan Guha nu al niet meer stuk, getuige de uitgebreide lofzang van De Swaan. ‘Guha is een empatisch en inspirerend leider, heeft samenbindend vermogen en is buitengewoon integer'.

Als opvolger van de in januari afzwaaiende Floris Deckers wilden de commissarissen iemand met de ‘hoogst denkbare professionele kwaliteiten'.

Alleen een achtergrond in de kernactiviteit van Van Lanschot, vermogensbeheer voor rijke particulieren, was onvoldoende om een kans te maken.

Dit zal ook de reden zijn dat geen van de drie overige bestuursleden is bevorderd tot bestuursvoorzitter. Zij hebben vooral in die tak van sport ervaring opgedaan.

De lofzang van De Swaan op Guha bevatte ook termen als ‘bekend met alle facetten van het bankbedrijf' en ‘iemand met een groot netwerk richting beleggers, toezichthouders en kredietbeoordelaars'.

Hij wilde maar zeggen, Guha is de man die Van Lanschot nodig heeft om van de bank ‘weer de beste private bank van Nederland en België te maken'.

Of, zoals een aandeelhouder het verwoordde: ‘het lijkt alsof God is neergedaald in Den Bosch'.

Bank in moeilijke tijden
Voor Van Lanschot was 2011 ‘een moeilijk jaar' en ook de eerste helft van 2012 verliep met een marginaal winstje van 5,7 miljoen euro allesbehalve rimpelloos.

De clientèle doet minder aandelentransacties en stalt zijn geld bijvoorbeeld sneller op een spaarrekening of deposito.

Dat raakt Van Lanschot in de vorm van minder provisie-inkomsten, terwijl de bank wel spaarrente moet vergoeden over de tegoeden. Ook de verliezen op de kredietportefeuille liggen kwartaal op kwartaal op hoog niveau. De afgelopen drie jaar heeft Deckers zo'n 300 miljoen euro als kredietvoorziening, de stroppenpot, moeten nemen.

Met een onder druk staand verdienmodel moet de chique bank versneld de kosten flink omlaag brengen. Tot 2014 zullen 300 voltijdsbanen verdwijnen, zo'n 15 procent van het totale werknemersbestand.

In 2015 moet het kostenniveau op 380 miljoen euro liggen, 60 miljoen euro lager dan nu het geval is.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen