VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Batenburg Techniek midscheeps geraakt door crisis

Technisch installatiebedrijf Batenburg wordt hard geraakt door de kwakkelende vastgoedmarkt. Grootaandeelhouder Van Puijenbroek zal met weemoed terugdenken aan de afgeslagen bieding op het bedrijf begin 2011.

Kommer en kwel bij het Rotterdamse Batenburg. De technische installatiepoot heeft steeds minder projecten omhanden en wat er te doen is moet tegen afbraakprijzen geklaard worden.

Na de al bijzonder zwak verlopen eerste jaarhelft is ook het derde kwartaal zwak.

De eerder afgegeven verwachting van een jaarwinst van 2,5-3,0 miljoen euro wordt losgelaten.

Batenburg gaat nu uit van een jaarwinst van circa 2 miljoen euro (circa 80 cent per aandeel), waarbij het nog even zegt dat ook dit getal met de nodige onzekerheden omgeven is.

Feitelijk betekent dit een winsthalvering ten opzichte van vorig jaar. Toen boekte Batenburg een nettoresultaat van 3 miljoen euro, maar dat was inclusief een herstructureringslast van 1 miljoen euro.

Dividendbeleid
Wat deze winstval gaat betekenen voor het dividend is onduidelijk.

Batenburg formuleert het dividendbeleid wat afwijkend in vergelijking tot andere bedrijven. Dit beleid is er in eerste instantie op gericht de aandeelhouder een aantrekkelijk dividendrendement te bieden. Hiertoe wordt minimaal 40 procent van de nettowinst uitgekeerd.

Bij de beoordeling van het dividendrendement deelt het bedrijf de voorgestelde winstuitkering over het betreffende jaar door de ultimokoers.

Dat leverde vorig jaar een dividendrendement op van 6,3 procent, maar omdat de beurskoers met ruim 23 procent was gedaald zaten de aandeelhouder toch met een negatief totaalrendement van 17 procent.

Dat zal dit jaar niet anders zijn. De beurskoers is dit jaar al weer bijna 20 procent gedaald.

Uitgaande van deze koers en een vergelijkbaar dividendrendement als vorig jaar zou vrijwel de volledige jaarwinst uitgekeerd moeten worden. Zekerheid hieromtrent bestaat er uiteraard niet.

Kritiek
Het ruime dividendbeleid van Batenburg is onderhevig aan kritiek. Door de povere bedrijfsmatige prestaties vernietigt het bedrijf al jaren aandeelhouderswaarde en wordt tegelijkertijd het bedrijf uitgehold via hoge winstuitkeringen.

De hoge dividenden vallen in goede aarde bij grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek die 25,8 procent van de stukken in handen heeft en een grote vertegenwoordiging heeft in de raad van commissarissen.

Investeringsmaatschappij Monolith probeerde vorig jaar een voet tussen de deur te krijgen via de benoeming van een eigen kandidaat in de raad van commissarissen.

Het bleek echter niet opgewassen tegen het machtsblok Van Puijenbroek. Monolith heeft zijn belang wel wat afgebouwd, maar bezit nog altijd ruim 9 procent in Batenburg.

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds heeft dit jaar wel geleidelijk zijn ruim 10 procentbelang verkocht, grotendeels aan belegger Jan Plas.

Beurskoersen van boven de 20 euro ten tijde van de belangstelling voor een volledige overname van het bedrijf door investeerder Nimbus en zelfs even 30 euro door speculatie zijn ver uit zicht.
Gerelateerde artikelen