VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Gedupeerde Ahold-beleggers wachten op tussenvonnis in zaak tegen Deloitte

Binnenkort zal de rechter voor het eerst zijn oordeel geven in de zaak die de VEB namens gedupeerde Ahold-beleggers heeft aangespannen tegen accountant Deloitte. Hoe staat het ervoor in die actie? Een overzicht.

Amarantis, Vestia en Innoconcepts. In een reeks recente debacles is het falend toezicht van accountants een opmerkelijke constante. Ook in moeder aller boekhoudfraudes, die rond Ahold van enkele jaren terug, speelde de accountant, Deloitte, een dubieuze rol.

Namens beleggers heeft de VEB eerder dit jaar Deloitte gedagvaard vanwege het ten onrechte afgeven van goedkeurende verklaringen op de jaarrekeningen van Ahold. Wat is de stand van zaken in die zaak? Een aantal vragen beantwoord.

1. Wat is de stand van zaken in de procedure van de VEB tegen Deloitte inzake de Ahold-fraude?
Partijen zijn aan het procederen over een aantal voorvragen. Over deze voorvragen zal de rechtbank Amsterdam vermoedelijk eind januari 2013 uitspraak doen.

2. Waarover gaan deze voorvragen?
Voordat de rechter zich uit kan spreken over de vraag of Deloitte aansprakelijk is voor de schade van de gedupeerde Ahold-beleggers, moet eerst een aantal juridische kwesties opgelost worden.

Zo beweert Deloitte dat de rechtbank Amsterdam niet bevoegd is om zich over deze kwestie uit te spreken. Bovendien zou de zaak al verjaard zijn.

Om die verjaring tegen te gaan heeft de VEB er eerder voor gezorgd dat de rechten van 180.000 individuele beleggers langer dan de gebruikelijke vijf jaar voorbehouden blijven. In juridisch jargon heet dit stuiting. Maar Deloitte beweert dat dat niet de VEB maar alle 180.000 individuen zelf een stuitingsbriefje hadden moeten sturen naar Deloitte.

Ook is de misleiding van Deloitte Accountants B.V., hoofdjurist Evers en haar bestuursvoorzitter Dassen stammend uit februari 2008 aan de orde. Zij schoven in 2008 bewust de verkeerde partij (Deloitte Accountants B.V. en niet de Maatschap Deloitte Accountants)  naar voren toen de VEB de vordering van de gedupeerde Ahold Beleggers wilde stuiten. Gevolg: de beleggers hadden bijna de verkeerde partij op de korrel.

De VEB deed eerder aangifte over deze feiten vanwege (o.a.) oplichting en valsheid in geschrifte. De Officier van Justitie liet weten geen onderzoek in te stellen.
 

De VEB bestudeert de mogelijkheden van hoger beroep tegen dit besluit

3. Hoe zit het precies met de beschuldiging dat Deloitte heeft gerommeld met transacties bij de notaris?
In de oprichtingsakte van Deloitte Accountants B.V. uit 2004 staan onjuistheden . De VEB heeft op basis van deze akte alle in deze akte genoemde maten van de Maatschap Deloitte Accountants voor de rechter gesleept.

Nu blijkt dat de akte onjuist is. Sommige partijen die in de akte waren genoemd zouden toch geen maat zijn geweest. De VEB heeft daarom naar nu blijkt (mogelijk) een aantal partijen gedagvaard die geen maat waren van de Maatschap Deloitte Accountants.

Deloitte heeft eerder dit jaar die fout willen repareren door de notaris een herstelakte van de akte uit 2004 laten opstellen. .Die akte heeft Deloitte echter niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel omdat zij een en ander buiten de publiciteit wil houden.

4. Deloitte ligt de laatste tijd onder vuur, zie de schandalen rond Vestia, Amarantis en InnoConcepts. Kunnen de Gedupeerde Ahold Beleggers zich straks nog wel op Deloitte verhalen?
Deloitte stelt dat zij een in de branche gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft die de schade van de gedupeerde Ahold beleggers kan vergoeden. Deze verzekering dekt waarschijnlijk ongeveer 100 miljoen euro en volstaat dus niet.

De totale schade van de gedupeerde Ahold beleggers loopt immers in de miljarden. Als andere partijen ook hun schade op Deloitte proberen te verhalen, kan dat invloed hebben op de totale beschikbare som.

5. Niet alleen Deloitte maar ook andere accountantskantoren zijn recent in opspraak gekomen. Denk aan Ernst & Young bij DSB, maar ook PWC lijkt de nodige steken te hebben laten vallen bij de controle van koffiebedrijf DE Master Blenders 1753. Kunnen beleggers en anderen nog wel vertrouwen op de accountantsverklaring? 
De kritiek op accountants is inmiddels wijd verbreid. Ook de wetgever heeft die signalen opgevangen. Bij de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel dat voorziet in een aantal grondige maatregelen voor de accountancysector.

Zo moeten accountants vanaf 2016 om de acht jaar wisselen van gecontroleerde onderneming. Ook mogen accountants bijna geen adviesdiensten meer aanbieden aan de onderneming die zij controleren.

Deze maatregelen moeten er voor gaan zorgen dat de accountant beter zijn werk kan doen. Kritischer, onafhankelijker en met meer oog voor de belangen van de gebruikers van de jaarrekening.

De accountant is met zijn wettelijke controletaak, kennis en ervaring bij uitstek geschikt het management van ondernemingen kritisch te toetsen waar het gaat om de toepassing van de financiële verslaggevingstandaarden.

Als de accountant zijn werk goed doet moet de belegger nog steeds kunnen vertrouwen op de accountantsverklaring.