VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

AFM eist zwaarste sanctie tegen voormalig accountant Van der Moolen

Beurswaakhond Autoriteit Financiële Markten (AFM) eist de zwaarst mogelijke sanctie tegen de voormalig controlerend accountant van handelshuis Van der Moolen.

Dat bleek tijdens een zes uur durende behandeling van de tuchtklacht bij de Accountantskamer in Zwolle.

De AFM verdenkt de oud-Ernst & Young accountant van het ‘opstellen van valse facturen' en ‘het op basis van onvoldoende informatie afgeven van de controleverklaring over boekjaar 2008'.

Voor de toezichthouder reden om bij de gespecialiseerde tuchtrechter voor registeraccountants te pleiten voor het ‘doorhalen' van de accountant uit het register.

De betreffende accountant, Georges de Méris, zette zijn krabbel onder de jaarrekeningen van VDM over de jaren 2006, 2007 en 2008.

Volgens een op de dag van de zitting uitgebracht persbericht van Ernst & Young is hij daar inmiddels niet meer in dienst. De Méris liet tijdens de zitting weten nog steeds in dienst te zijn bij Ernst & Young.

Valse factuur
In 2008 en 2009 vloog de accountant volgens de AFM twee keer uit de bocht.

De eerste keer zou gaan om het opmaken van een valse factuur halverwege 2009. Die volgde op een regulier verstuurde factuur voor uitgevoerde controlewerkzaamheden.

Die tweede factuur diende volgens de AFM om te verhullen dat de accountant of Ernst & Young een snoepreisje in mei 2009 met bestuur, commissarissen en andere genodigden naar de voetbalwedstrijd Real Madrid - Barcelona niet zelf heeft betaald.

Volgens regels van de beroepsgroep mag een accountant ingaan op dergelijke uitnodigingen, maar dan alleen op eigen kosten.

De Méris ontkende de aantijgingen. Volgens hem is slechts sprake van een verrekeningsnota, onder andere om een met toenmalige VDM-bestuursvoorzitter Richard den Drijver afgesproken korting op zijn werkzaamheden te verantwoorden.

De AFM ziet in de valse factuur een ‘fundamentele schending van de integriteit in', zo betoogden haar twee advocaten, die afbreuk doet aan ‘het vereiste van onafhankelijkheid en objectiviteit'.

Onterecht afgeven controleverklaring
Een ander verwijt van de beurswaakhond aan het adres van de voormalige accountant betreft het in haar ogen ten onrechte hebben gezet van een krabbel onder de jaarrekening 2008.

Dit verwijt gaat veel verder. Het raakt de kern van het functioneren van de accountant. Heeft de accountant de goedkeurende verklaring afgegeven na een deugdelijke controle?

De Méris tekende op 9 april 2009 de jaarrekening af zonder enige kanttekening, maar volgens de AFM beschikte hij op dat moment nog niet over alle vereiste informatie om dat te kunnen doen.

Onder andere over de analyse van de liquiditeitspositie van VDM vond de AFM in het door haar opgeëiste controledossier niets terug op papier. ‘Niet iets dat je zomaar uit het hoofd kan beoordelen', aldus een van de AFM-raadslieden.

Volgens de oud-accountant was ‘alle essentiële informatie op 9 april 2009 binnen'. ‘Mijn team was klaar met het analyseren van de gegevens', aldus De Méris.

‘Weliswaar zijn er na die negende april nog aanvullingen op het controledossier gedaan, maar dat ging niet om nieuwe feiten', zo betoogde hij. De controleverklaring was ‘adequaat'.

In een emotioneel slotwoord gaf hij aan het onbegrijpelijk te vinden dat de AFM voor deze routen langs de Accountantskamer heeft gekozen. ‘Dit is voor mij ondraaglijk en onwerkbaar', aldus De Méris.

‘Going concern'
De accountant tekende uiteindelijk op ‘going concern' basis, zonder enig voorbehoud over de continuïteit van VDM.

Dat betekent dat de accountant op het moment van tekenen er van uitging dat het handelshuis ook het komende jaar over voldoende middelen zou kunnen beschikken om overeind te blijven.

In september 2009 ging het destijds 115 jaar oude effectenhandelshuis ten onder aan falend management, een uittocht van handelaren en het niet van de grond komen van nieuwe activiteiten, waaronder een online broker (Online Trader).

 BELEGGERS WACHTEN OP UITSPRAAK RECHTER
Gedupeerde beleggers Van der Moolen wachten op de uitspraak van de Ondernemingskamer (OK) van het Gerechtshof in Amsterdam. Die wordt in het eerste kwartaal van 2013 verwacht.

Een oordeel van de OK dat sprake is van wanbeleid door bestuur en/of commissarissen zou gedupeerde beleggers helpen in een aansprakelijkheidsprocedure voor financiële genoegdoening.

De accountant is in de procedure bij de OK buiten schot gebleven. De VEB bestudeert de mogelijkheden om de accountant van VDM aansprakelijk te stellen. De uitspraak van de Accountantskamer, die over drie maanden wordt verwacht, kan daartoe de aanknopingspunten bieden. 
 
Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen