VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Rooskleurige toekomst energie-concerns en hun dienstverleners

BP ziet de toekomst rooskleurig in. De vraag naar olie zal de komende decennia blijven groeien en het (winbare) aanbod stijgt dankzij nieuwe technologie. Dat is meteen ook goed nieuws voor de dienstverleners aan de industrie.

BP voorspelt in zijn jaarlijkse dat de vraag naar olie zal blijven toenemen.

Het aandeel van olie in de energiemix zet een in de jaren zeventig ingezette daling voort. Maar omdat de transportsector afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen, moet en zal de olieproductie tot 2030 jaarlijks met gemiddeld 0,8 procent groeien.

Peak oil
Bob Dudley, de bestuursvoorzitter van BP, greep de publicatie van het rapport aan om theorieën over afnemende olieproductie nog maar eens naar de prullenmand te verwijzen. Hij stelde dat de zogenaamde piekolie-theorie ‘in toenemende mate ongegrond' is.

De belangrijkste reden hiervoor is de sterke technologische ontwikkeling die de winning van fossiele brandstoffen de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Het gaat daarbij allereerst om schalie-olie, de tegenhanger van schaliegas en daarnaast om oliewinning uit teerzanden.

Groei
BP verwacht dat de productie uit onconventionele bronnen sterk zal toenemen. Tot 2020 zal zelfs de volledige groei van de olieproductie uit deze bronnen komen.

De toekomst, zowel op de korte termijn als op de middellange termijn, ziet er voor de BP's en Shell's van deze wereld dus goed uit. En logischerwijze geldt hetzelfde voor de dienstverleners aan de olie- en gasindustrie.

Dan komen we al snel uit bij de in Amsterdam genoteerde dienstverleners aan de sector. Denk daarbij aan maritiem dienstverleners SBM Offshore en Boskalis, bodemonderzoeker Fugro en het sinds vorig jaar in Amsterdam genoteerde Core Lab.

Bijna al deze bedrijven hebben een moeizame jaar achter de rug. SBM worstelt met gigaverliezen op ontspoorde projecten. Fugro zag de bestuursvoorzitter plotseling vertrekken wegens ‘verschil van inzicht'. En CoreLab moest enkele maanden nadat het een beursnotering in Amsterdam had gekregen een onverwachte winstwaarschuwing geven.

Maar als BP en andere organisaties die vergelijkbare voorspellingen hebben gedaan over de energiemarkt, gelijk krijgen, biedt de lange termijn voor deze bedrijven en hun beleggers veel perspectief.

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}