VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB wil maatregel tegen Deloitte na misleiding in Ahold-dossier

Deloitte Accountants heeft beleggers bewust misleid door een verkeerde partij naar voren te schuiven vlak voor een verjaringstermijn verliep. Een maatregel is op zijn plaats.

Dat betoogde de VEB namens beleggers tijdens een zitting voor de Accountantskamer.

De zitting volgde op de tuchtklacht die de vereniging heeft ingediend tegen drie oud-bestuurders van Deloitte.

Door actief te azen op een vormfout heeft de accountant geprobeerd zich te onttrekken aan haar verantwoordelijkheid en rol in de miljardenfraude bij Ahold.

Dergelijk gedrag past niet bij een accountant die de vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer is.

De accountants in kwestie voerde tijdens de tuchtzaak aan dat van opzet geen sprake was. Zij zouden de zaak niet helemaal doorgrond hebben. Zij ontkenden willens en wetens te hebben misleid.

Uitspraak volgt naar verwachting in mei.

Op herhaling
Het is niet de eerste keer dat Deloitte naar aanleiding van de Ahold-affaire voor de tuchtraad moet verschijnen.

Eerder al kreeg John van den Dries, destijds verantwoordelijk voor de controle bij Ahold van de Accountantskamer te horen dat hij verwijtbaar had gehandeld bij de controle van de Ahold jaarrekeningen over 1999, 2000 en 2001.

Behalve de tucht- heeft de VEB heeft de individuele partners van de Maatschap Deloitte Accountants gedagvaard voor de gebrekkige controle bij Ahold. De VEB zal zich hardmaken voor schadevergoedingen aan gedupeerde beleggers.