VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ingezakte kasstroom Heijmans geen belemmering voor dividend

Heijmans heeft in 2012 moeite gehad om cashgeld te peuren uit grote projecten. Ondanks die verslechterde operationele kasstroom ziet het bouwbedrijf toch ruimte voor een dividenduitkering.

Beleggers krijgen ondanks een fors jaarverlies (89 miljoen euro) en een negatieve operationele kasstroom van 44 miljoen euro toch dividend overgemaakt.

In plaats van de 35 eurocent per aandeel van vorig jaar en 2011 krijgen beleggers halverwege mei een kwartje overgemaakt. Dan stroomt 4,3 miljoen euro uit de kas van het Rosmalense hoofdkantoor.

Topman Bert van der Els gaf tijdens zijn eerste jaarcijferpresentatie als eindverantwoordelijke man aan dat Heijmans kampt met ‘minder gunstige werkkapitaalposities op grote projecten’.

Waarschijnlijk kan Nederlands tweede bouwer zijn klanten pas in een later stadium van een project een factuur sturen voor het verrichte werk. Geld komt later binnen, terwijl Heijmans zelf wel al uitgaven heeft gehad aan het project. En dan komt het werkkapitaal onder druk te staan.

Braak
Behalve het zogeheten kasstroomgenererend vermogen kampt Heijmans net als Bam en Ballast Nedam met nog een zorg.

De parels van voorheen zijn de achilleshiel van vandaag. Aangekochte grondposities blijven door de deprimerende woningmarkt braak liggen. En dat betekent weer afboeken.

100 miljoen euro. Dat is de eindejaarsbalans voor de Rosmalense bouwer door verliesnemingen op vastgoedposities (35 miljoen euro) en vooral goodwill (60 miljoen euro).

De meerprijs die Heijmans in het verleden op tafel legde bovenop de harde bezittingen van overnameprooien Proper Stok en IBC kan niet meer worden terugverdiend.

De afschrijving op braakliggende terreinen pakte wel lager uit dan vorig jaar, toen Heijmans 43 miljoen verlies slikte op zijn landbank.

Dergelijke tegenvallers heten in jargon ‘eenmalige boekhoudkundige posten’. Ze doen niet direct cash het bedrijf uitstromen, maar zijn inmiddels wel al enkele jaren symptomatisch voor de kwakkelende bouwsector en beroerde vooruitzichten. 

Buitenland sterkhouder
Zonder die afwaarderingen op de vastgoedportefeuille en andere bezittingen draaide de Rosmalense bouwer een operationeel resultaat van 27 miljoen euro, vijf miljoen minder dan een jaar eerder.

De jaaromzet daalde fractioneel tot 2,3 miljard euro, vooral door de vastgoeddivisie die door de haperende woningmarkt een flinke veer moest laten.

Opvallend is dat waar Nederland voortkabbelt, de Belgische en Duitse tak wel aardig draaien. Die zijn met 600 miljoen euro omzet verantwoordelijk voor een kwart van de groepsomzet.

Met een verdrievoudigd operationeel resultaat (19 miljoen euro) zijn de avonturen van Heijmans buiten de eigen landsgrenzen meer en meer sterkhouder.

De Nederlandse activiteiten brachten operationeel 24 miljoen euro in het laatje, bijna een halvering ten opzichte van de 45 miljoen euro vorig jaar.  

‘Dramatisch’
De prijzen van (bestaande) koopwoningen zijn de afgelopen jaren onafgebroken gedaald en terug op het niveau van het voorjaar van 2003, zo bleek uit recente CBS-cijfers.

Door uitstel- of afstelgedrag bij klanten kunnen bouwbedrijven minder woningen per project bouwen, als er al gebouwd wordt, en ook nog eens tegen fors lagere gemiddelde verkoopprijzen.

De woningmarkt blijft ‘dramatisch’, aldus Van der Els.

Heijmans verkocht onder andere door werkloosheid en een wankel consumentenvertrouwen met 1081 woningen veel minder woningen dan een jaar eerder (1248).

Omdat consumenten het al eerder lieten afweten, moesten corporaties en institutionele beleggers de kar gaan trekken. Maar ook daar zit inmiddels de klad in.

Buffervermogen op laag peil
Gevolg van de verliesnemingen en een ‘ondermaats’ operationeel verlies van 13 miljoen euro bij de utiliteitspoot (universiteiten, ziekenhuizen, overheidsgebouwen) is een ruime verdubbeling van het jaarverlies ten opzichte van 2011 tot 89 miljoen euro.

De solvabiliteit, een graadmeter voor het stootkussen van bedrijven die de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen aangeeft, tuimelde daardoor tot het laagste peil in drie jaar en eindigde op 28 procent. Eind 2010 was dat nog 33 procent.

“De overheidsbezuinigingen, het wankele consumentenvertrouwen, de matige arbeidsmarkt en de lage investeringsbereidheid bij klanten” dit jaar leiden tot een verdere afname van de markt en de marges, zo zei Van der Els.

Een positieve noot is er volgens hem ook. Heijmans ziet door “de eigen financiële soliditeit” 2013 toch “met vertrouwen” tegemoet.

MEER

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen