VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

AMG weer in de rode cijfers beland

Het wil maar niet vlotten met metaal- en mijnbouwbedrijf AMG. Na een kortstondige opleving in het derde kwartaal is in het vierde kwartaal opnieuw verlies geleden. En opnieuw wordt beterschap beloofd.

Beleggers zullen er zo langzamerhand moedeloos van worden. Het veelbelovende AMG weet maar niet uit het dal te klauteren.

De mondiale economische zwakte raakt het concern aan alle kanten.
Het heeft even geduurd voordat ook bestuursvoorzitter Heinz Schimmelbusch deze realiteit lijkt te willen accepteren.
Maar sinds een halfjaar is dat anders. Hij is nu toch vooral bezig de onderneming financieel minder kwetsbaar te maken.

Cijfers vierde kwartaal
De resultaten van het concern staan echter nog altijd onder druk. Na een klein winstje van 5,1 miljoen dollar in het derde kwartaal, heeft het vierde kwartaal weer een verlies van 3,5 miljoen dollar opgeleverd.

Het bedrijfsresultaat duikelde in het laatste kwartaal met 29 procent tot 17,7 miljoen dollar. Ten opzicht van het derde kwartaal bedraagt de daling 18 procent.

AMG presteert daarmee ietwat slechter dan verwacht. Analisten hadden gemiddeld op een kwartaal op kwartaal afname van circa 10 procent gerekend.

De grootste divisie Advanced Materials, bijzondere metalen als tantalum dat in electronica wordt gebruikt als ferronvanadium, een sterke ijzerlegering, zag de kwartaalwinst vergeleken met drie maanden terug dalen van 12,1 miljoen dollar naar 10, 0 miljoen dollar.

Grootste verval zit bij de als bij de grafietafdeling Graphit Kropfmühl waar vergeleken met het derde kwartaal de operationele winst terugviel van 4,2 miljoen dollar tot slechts 5 ton. Met de infra- en bouwsector als grote klant mag dat niet verbazen.

Alleen bij de divisie Engineering Systems divisie, fabrikant van smeltovens voor de staalindustrie en zonnecelmarkt,  trokken de resultaten tegen het jaareinde weer aan, maar hier was het derde kwartaal ook uitermate zwak verlopen.
Bezien over het gehele jaar 2012 wist AMG onderaan de streep er nog een klein winstje van 2,4 miljoen dollar uit te persen (9 cent per aandeel), een ruime halvering ten opzichte van 2011.

Efficiencyslag
Schimmelbusch laat weten dat 2012 voor AMG een jaar van verandering was. Na de volledige overname van Graphit Kropfmühl is de ondernemingsstructuur versimpeld en zijn operationele aanpassingen gemaakt.

Dit moet de onderneming flexibeler maken jegens de aanhoudende zwakke wereldwijde bedrijfsomgeving. Verdere uitbouw van de mijnbouwactiviteiten behoort ook tot de strategie.

Daarbij wordt flink op de kosten en het investeringsbudget gelet en is daardoor in het vierde kwartaal toch een positieve kasstroom gerealiseerd.

Schuldpositie
De efficiencyverbetering is bittere noodzaak om uit de greep van de banken te blijven. AMG sloot het jaar af met een nettoschuld van 194,2 miljoen dollar, 5,2 miljoen dollar meer dan het jaar ervoor. De verhouding nettoschuld/ebitda is daarmee uitgekomen op 2,3. De banken hanteren een uiterste grens van drie.

Ondanks de aanhoudend lage economische groei wereldwijd durft Schimmelbusch toch een verbetering van de kasstroom, het ebitda- resultaat en een reductie van de nettoschuld in het vooruitzicht te stellen.
Voor beleggers is het te hopen dat het bedrijf de uitlatingen zo vroeg in het jaar weet waar te maken.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen