VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vanuit de hele wereld was het topmanagement van AMG ingevlogen voor de aandeelhoudersvergadering (ava) in het Amsterdamse Hilton. Het internationaal werkende bedrijf heeft geen operationele activiteiten in Nederland, maar is hier wel gevestigd en heeft een beursnotering aan de Euronext Amsterdam. Dat men verder weinig opheeft met de mores van het Damrak bleek wel weer.

De eerste interruptie kwam tijdens de ava op 8 mei niet van een belegger, maar van de in de zaal aanwezige huisjurist van AMG. Hij wees Steve Hanke, de voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) op z’n foutieve vermelding van het aantal aandelen dat op de vergadering vertegenwoordigd was. Deze wat klungelige start van de middag bleek een voorbode voor nog veel meer amateurisme.   

Beleggers hekelen beloningen 
Dat was bijvoorbeeld merkbaar bij de behandeling van het agendapunt over het beloningsverslag. AMG wekt al langere tijd verbazing met de torenhoge beloningen die het bestuur toebedeeld krijgt. Zo verdiende ceo Heinz Schimmelbusch in 2022 in totaal 8,6 miljoen dollar, oftewel 72 maal het gemiddelde salaris van een doorsnee AMG-medewerker. Voor een bedrijf dat geclassificeerd is in de Amsterdamse Midkap en in 2023 een jaaromzet had van 1,3 miljard dollar, is dat uitzonderlijk hoog te noemen.  

Conform het geldende beloningsbeleid van AMG zou de beloning over 2023 dalen, vanwege een lagere pensioenvoorziening en ook een jaarbonus die iets soberder uitviel. Maar de beloningscommissie van AMG besloot om het basissalaris van de drie bestuurders fors te verhogen. Bij ceo Schimmelbusch ging het zelfs om een stijging van 41 procent naar 1,5 miljoen dollar. Hiermee werd een deel van de terugval in salaris gecompenseerd.  
 
De reden voor deze verhoging lag volgens commissaris Herb Depp in het feit dat de basissalarissen van de AMG-top al jaren niet gecorrigeerd waren voor inflatie. Bovendien was de organisatie ook complexer geworden in de loop der jaren. Dat beleggers helemaal niets in deze plotselinge ingreep zagen, bleek wel uit de stemuitslag. Met meer dan de helft van de stemmen werd het rapport over de beloningen afgewezen. Hoewel dit slechts een adviserende stem was, mag het toch gezien worden als een forse domper voor de commissarissen. 
 
Opmerkelijk was ook de uitspraak van Depp over de rol die de stemadviesbureaus zouden hebben in het stemproces. Dergelijke bureaus geven stemadvies over de ava-voorstellen aan grote institutionele beleggers en volgens Depp was de invloed op de stemuitslag significant. Voorafgaand aan de stemming riep hij beleggers in de zaal op om hun eigen keuze te maken. Daarmee leek de commissaris de schuld van de tegenstem af te willen schuiven op de stemadviesbureaus. 

Gerommel met persbericht
Op de agenda resteerden nog verschillende (her)benoemingen van commissarissen en de herbenoeming van accountant KPMG. Deze punten werden allemaal met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. 

Na afloop van de vergadering publiceerde AMG echter vrijwel direct een persbericht. Dat wekte verbazing, want daarin werd vermeld dat alle agendapunten waren aangenomen. Het kan zijn dat AMG van mening was dat het niets zou hoeven melden over de enorme tegenstem bij het beloningsverslag omdat het hier slechts om een adviserende stem ging. Toch is het hoogst ongebruikelijk om dit soort stemuitslagen te verzwijgen. Een dag later werd het persbericht alsnog gecorrigeerd, maar de indruk dat het bedrijf moeite heeft zich te schikken naar de geldende gebruiken, blijft hangen.  
 
Winsten afhankelijk van volatiele grondstoffenmarkt  
Naast de besproken punten, gaf Schimmelbusch een zeer uitgebreide presentatie over de bedrijfsvoering. In tegenstelling tot zijn presentatie van vorig jaar, die nogal wat grootspraak bevatte, schetste de ceo ditmaal een realistisch beeld van de situatie bij AMG. Nog steeds bestaat er bij het bedrijf geen twijfel over de keuze om grootschalig in te zetten op de delving en verwerking van lithium en vanadium. Volgens Schimmelbusch zijn dit sleutelgrondstoffen die de energietransitie mogelijk maken in de komende decennia. Het feit dat de marktprijzen van lithium het afgelopen jaar op een veel lager niveau lagen dan in 2022, is inherent aan de dynamiek van de grondstoffenmarkt, aldus de ceo. Op de middellange termijn voorziet AMG licht stijgende prijzen voor lithium die gepaard zullen gaan met periodes van grote volatiliteit. Aangezien AMG tegen lage prijzen lithium kan delven én binnenkort ook volledig kan verwerken tot de grondstof voor batterijen, komt de business case nog steeds uit. Wel schroefde AMG onlangs de winstverwachting voor de middellange termijn (vijf jaar of eerder) terug van 650 naar 500 miljoen dollar. 
Gerelateerde artikelen