VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Speciale-metalenbedrijf AMG werd hard geraakt door de coronacrisis, maar vorige week bleek bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers dat het herstel is ingezet. Onder aan de streep stond een winst van 5,6 miljoen dollar. Echter, gelet op de volatiele prijzen op de markt voor stoffen als lithium en vanadium, het hoge vreemde vermogen en risicovolle nieuwe projecten, blijft AMG een aandeel voor beleggers met stalen zenuwen.

Corona
AMG reageerde bij het uitbreken van de coronacrisis adequaat door scherp in de kosten te snijden en te zorgen voor een hoge liquiditeit. Dat resulteerde in een besparing van 26 miljoen dollar en een beschikbare liquiditeit die het hele jaar niet onder de 370 miljoen dollar kwam. 

Ook werd de beoogde afsplitsing van de divisie AMG Technologies in de ijskast gezet. Dit onderdeel richt zich onder meer op coatings voor de auto- en luchtvaarindustrie en bleek zelfs over heel 2020 nog zwarte cijfers te schrijven op operationeel niveau. Met een orderstroom van meer dan 200 miljoen dollar lijkt dit onderdeel ook in de toekomst een schokdemper te kunnen blijven voor de overige activiteiten van het bedrijf. Door de afhankelijkheid van zeer volatiele prijzen op de afzetmarkt zullen de omzetcijfers daar immers zeer bewegelijk blijven. In antwoord op vragen van de VEB naar aanleiding van de AvA, heeft AMG laten weten dat de afsplitsing van AMG Technologies inmiddels definitief van de baan is. Dit lijkt een positieve bijdrage aan het risicoprofiel van de onderneming.

Nieuwe projecten
Op andere fronten lijken de risico’s  juist toe te nemen. AMG werkt samen met Shell aan projecten waarbij vanadium wordt teruggewonnen uit reststoffen van olieraffinaderijen, zogeheten katalysatoren. Dit doet men via een joint venture en het korte termijn doel is om de activiteiten flink uit te breiden. Voor een bedrijf dat zich ten doel heeft gesteld haar eindklanten te helpen CO2 te reduceren en haar jaarverslag zelfs de titel ‘decarbonization’ heeft gegeven, klinkt dit misschien wat tegenstrijdig.

Toch denkt AMG dat er nog lange tijd olie verwerkt zal moeten worden en dat het gebruik van katalysatoren daarbij juist zal toenemen. Bijvoorbeeld voor het filteren van schadelijke stoffen uit de olie die bedoeld is voor grote schepen. Steeds strenger wordende wetgeving verplicht rederijen namelijk om schonere brandstof te gebruiken.

Een ander plan is de bewerking van lithium in Europa. AMG investeert in een fabriek in Duitsland om gewonnen lithium uit de eigen mijn in Brazilië om te vormen naar de grondstof voor batterijen. Daarmee is dit volgens het bedrijf de eerste grootschalige faciliteit voor lithiumbewerking in Europa.

Financiering
Voor de uitbreiding van de recyclingactiviteiten gaf men in 2019 een plaatselijke obligatie uit in Ohio, bedoeld voor de vanadium fabriek. Dit is de belangrijkste reden dat de netto schuld in 2020 is gestegen van 192 naar 287 miljoen dollar. Het eind lijkt nog niet in zicht. Zo stond er per eindeboekjaar nog 209 miljoen dollar cash van de Ohio obligatie geoormerkt op de balans.

Het was dan ook geen overbodige luxe dat AMG vorige maand geld ophaalde bij beleggers. Het eigen vermogen steeg hierdoor van 119 naar 236 miljoen dollar, maar tegenover een vreemd vermogen van meer dan 1.3 miljard dollar blijft de verhouding scheef. Het bedrijf denkt met de huidige sterke kaspositie en operationele kasstroom de genoemde lopende projecten volledige te kunnen financieren.

De plannen van AMG zijn ambitieus en men neemt geen halve maatregelen. Om dit allemaal te laten slagen dient men de wind wel mee te hebben. Dat wil zeggen: geen grote tegenslagen in de bouw van fabrieken en vooral daarna in de uitvoering van het productieproces. Met nieuwe en vaak zelfontwikkelde innovatieve processen is dit geen garantie. Tot slot dienen ook de afzetprijzen op een voldoende prijsniveau te blijven om de investeringen te kunnen financieren en hoge schuldenlast dragelijk te houden
Gerelateerde artikelen