VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Imtech diep in het rood, extra afboekingen nu niet nodig

Het zijn niet alleen eenmalige tegenvallers die de halfjaarcijfers van Imtech diep rood kleurden. Ook in de reguliere bedrijfsvoering worden verliezen geleden. De onderneming zegt goed op weg te zijn om het tij te keren.

In de eerste zes maanden van het jaar zag Imtech de omzet met twee procent teruglopen tot bijna 2,5 miljard euro.

De winstgevendheid daalde veel harder. De onderneming schreef het bedrijfsresultaat in diep rode cijfers met een min van 148 miljoen euro. Onderaan de streep bedroeg het verlies 230 miljoen euro.

Driemaal negatief
Eerder aangekondigde afschrijvingen in de divisies Benelux en Marine (40 miljoen euro) en herfinancierings- en bezuinigingslasten (62 miljoen) zorgden voor fikse tegenvallers.

Maar ook het operationele bedrijfsresultaat was negatief (46 miljoen euro), hetgeen de moeizame markt en presteren van Imtech weergeven.

Duitsland drukt zwaar op bedrijfsresultaat
Vooral de prestaties van Duitsland & Oost-Europa, ooit de winstbriljant van de onderneming, droegen bij aan het verlies.

Op een omzet van 513 miljoen bedroeg het operationele bedrijfsresultaat 55 miljoen negatief. Hier zijn de kosten volgens Imtech veel te hoog in verhouding tot de omzet die de activiteiten generen.

Daarmee wordt nog maar eens duidelijk hoe noodzakelijk het is dat Imtech deze onderdelen op de schop neemt.

Geen afschrijving goodwill
Toch was er ook goed nieuws. Verdere afschrijvingen bleken niet nodig in de eerste helft van het jaar. Normaal gesproken zou pas in december duidelijk worden of Imtech nog verder zou moeten afboeken.

Imtech evalueert dan de goodwill op de balans. Maar door recente tegenvallers is besloten deze
zogenaamde impairment test eerder uit te voeren. Daaruit volgde dat afschrijvingen vooralsnog niet noodzakelijk zijn.

Voor de divisie Benelux lijkt dat de komende tijd ook niet aan de orde te zijn, omdat de waarde van de activiteiten (berekent op basis van de verwachte kasstromen) de boekwaarde van de goodwill ruimschoots overstijgt. Voor de divisie Marine is die ruimte echter volledig verdwenen.

Mogelijk wel afschrijving eind 2013
Die situatie maakt het spannend of bij de reguliere evaluatie aan het einde van dit jaar niet alsnog een afboeking noodzakelijk is. Als de marktsituatie en de prestaties van die divisie verder verslechtert zal toch een afboeking plaats moeten vinden.

Lichtpunten
De divisie Marine is niet de enige divisie waar de markten moeizaam zijn. Ook in de Benelux en ICT zijn de marktomstandigheden allerminst rooskleurig. Lichtpunten zijn er ook, want in Duitsland en Scandinavië ziet de onderneming tekenen van verbetering.

Verbetering van de winstgevendheid heeft Imtech voor een groot deel in eigen hand. Topman

Gerard van de Aast gaf aan dat "het versterken van de interne controle en herstructureringen liggen op schema en worden in de tweede helft van het jaar afgerond". Maar hij waarschuwde ook dat dit nog maar het begin is van de noodzakelijke verbeteringen.

Geen voorspelling
Het lopende jaar is nodig om orde op zaken te stellen. Imtech waagt zich dan ook nog niet aan een voorspelling voor het gehele jaar.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}