VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers kijken weer met kopersogen naar Europa

Na jaren van aversie tegen Europese aandelen, zien beleggers nu vooral hier de beste mogelijkheden.

Dat de Europese beurzen lange tijd niet aantrekkelijk waren mag niet verbazen.

Het scenario dat het eurogebied uiteen zou vallen dreigde met alle negatieve gevolgen voor de waarde van de euro en de effecten op bedrijfswinsten.

Nu dit risico door ingrepen van de Europese Centrale Bank en fikse overheidsbezuinigingen en hervormingen naar de achtergrond is gedreven wordt het continent weer duidelijk in overweging genomen.

En bij beleggen is alles relatief. De Amerikaanse economie mag dan aardig draaien, Amerikaanse aandelen worden over het algemeen als duur ervaren.

Vermogens belegd in opkomende markten worden teruggetrokken door groeivertragingen aldaar en het gegeven dat de Westerse rente oploopt.

Dit laatste kan worden toegeschreven aan de aangekondigde ‘tapering' van de Fed en de betere economische gang van zaken in het Westen.

Uit vrees voor koersdalingen en valutaverliezen zoekt dit meer speculatieve kapitaal nu zijn weg weer in de ontwikkelde landen en beland voor een belangrijk deel in Europa.

Waardering aantrekkelijk
Mocht het Europees economisch herstel echt van de grond komen, dan zou dat de winstontwikkeling van met name Europese bedrijven behoorlijk ten goede komen, zo wordt geredeneerd.

Economen gaan er zelfs van uit dat de winstgroei in Europa volgend jaar sterker zal zijn dan in de Verenigde Staten.

Voeg dat bij de toch wel veel lagere waardering van Europese aandelen en de voorkeur voor Europa boven de Verenigde Staten is verklaard.

Kloof noord-zuid neemt af
Een van die partijen die positiever tegenover Europese aandelen staat is de Duitse vermogensbeheerder Allianz Global Investors.

Een belangrijke reden die pleit voor Europa wijst er volgens Allianz op dat de kloof tussen het noorden en het zuiden binnen het eurogebied weer kleiner wordt.

In beide regio's dalen de arbeidskosten per eenheid product wat het eurogebied als geheel concurrerender maakt op de wereldmarkt.

De plaats van vestiging van een bedrijf binnen het eurogebied is minder belangrijk, omdat de meeste Europese mondiale spelers zijn.

Mocht toch een bepaald land de voorkeur hebben, dan zijn de bedrijven in Zuid-Europa volgens Allianz het aantrekkelijkst gewaardeerd.

Europese bedrijven hebben hun kasstroom opgevoerd en de balans geschoond en kunnen nu extra van het herstel profiteren door te investeren en uit te breiden.

Structurele groei
Opvallend weer wel dat Allianz de voorkeur geeft aan bedrijven die structurele groei kunnen laten zien in plaats van de meer cyclische fondsen.

Bedrijven moeten volgens de vermogensbeheerder bijvoorbeeld profiteren van de vergrijzing en medicijnen tegen ouderdomsziekten dan wel unieke marktposities hebben. Europa kent veel mooie sterke en succesvolle bedrijven die in dat plaatje passen.

Volgens Allianz mag ook de bijdrage van de ECB hierin niet worden onderschat. Door de rente lang laag te houden drukt dit het rendement op obligaties wat aandelen aantrekkelijk maakt en kunnen bedrijven goedkoop blijven lenen

Alles blijft relatief
Beleggen blijft een afwegingen maken tussen rendement kansen en het inschatten van risico's.

Mochten de economieën van de opkomende landen, waaronder met name de BRIC-groep Brazilië, Rusland, India en China verder onder druk komen dan zullen we dat ook zeker in Europa gaan merken.

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}