VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Staalsector herstelt maar voorzichtigheid blijft troef

Cijfers van reuzen als ArcelorMittal tonen aan dat de staalsector het ergste achter de rug heeft. Van euforie is geen sprake. Staalbedrijven eerst het eigen huis op orde.

Fusies en overnames zijn door de jaren heen in de staalsector een belangrijk factor geweest voor het realiseren van groei en efficiencyvoordelen.

De afgelopen jaren is de consolidatie grotendeels stilgevallen. Belangrijke oorzaken: de hoge schulden en de economische zwakte in Europa en groeivertraging in de staal verslindende opkomende landen.

Het is wachten op een overtuigender economisch herstel. Voorlopig zitten alle grote jongens, waaronder ArcelorMittal, US Steel, Nippon Steel en het Koreaanse Posco, zitten door overcapaciteit nog in de rode cijfers.

Stroomlijnen

De complete staalsector is daarom bezig met herstructurering, het sluiten van verliesgevende fabrieken, kostenbesparingen en last but not least schuldafbouw.

ArcelorMittal was dit jaar de eerste met de verkoop van bedrijfsonderdelen. Het verkocht zijn 15 procentbelang in een Canadese ijzererts mijn voor een bedrag van 1,1 miljard dollar aan een consortium met vooral Aziatische spelers.

Ook het Duitse ThyssenKrupp, een mondiale top-20 speler en de grootste in Europa, zit al enige jaren in de verliezen en is druk doende de balans op te poetsen door bedrijfsonderdelen te verkopen.

ThyssenKrupp verkocht eind vorig jaar zijn roestvrijstaaldochter Inoxum aan het Finse Outokumpu voor 3,7 miljard dollar.

De Duitsers deden daarmee het kunstje na van ArcelorMittal die eerder zijn roestvrijstaaldochter Aperam afsplitste en een aparte beursnotering gaf.

Uitwisselen
Intussen wisselen de verschillende staalbedrijven wel onderdelen uit. Zo is ArcelorMittal nog altijd geïnteresseerd in de Amerikaanse staalfabriek van ThyssenKrupp in Alabama. ArcelorMittal, dat al activiteiten in Noord-Amerika heft, trekt hier samen op met Nippon Steel /Sumitomo Metal Corp.

ArcelorMittal benadrukt niet te verwachten dat het bod van naar verluidt circa 2 miljard dollar de nettoschuldpositie negatief zal beïnvloeden.

Beleggers zijn positief
Ondanks de gematigdheid bij de staalbedrijven zelf zien beleggers kansen. ArcelorMittal won bijna 4 procent na bekendmaking van de cijfers over het derde kwartaal.

Het concern lijkt het ergste gehad te hebben, maar het herstel is mondjesmaat en onderaan de streep worden nog altijd rode cijfers geschreven. Conform verwachting liep de nettoschuld op.

Minder dividend en een aandelenemissie moesten er dit jaar al aan te pas komen om de schuld enigszins draaglijk te houden.

ArcelorMittal houdt evenwel vast aan de eerder geformuleerde doelstellingen voor de hoogte van de nettoschuld.

Afbouwen

De grote deals in de staalsector zijn pas weer te verwachten het herstel in eurogebied verder doorzet en er meer zicht is op het groeipotentieel van de Verenigde Staten en China.

Door schuldafbouw komen de bedrijven ook in aanmerking voor hogere kredietratings wat financiering goedkoper kan maken.

Een van de weinige landen waar door de verschillende bedrijven momenteel expansie plaatsvindt is Brazilië. Met dank ook aan het komende WK voetbal en de Olympische spelen in 2016.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen