VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers wachten op advocaat-generaal inzake onderzoek wanbeleid SNS

De VEB heeft in februari het Openbaar Ministerie namens gedupeerde beleggers verzocht om een onderzoek te laten instellen naar wanbeleid bij SNS Reaal. Het wordt tijd voor een antwoord.

De nationalisatie van SNS Reaal heeft beleggers fors gedupeerd. Niet alleen zijn aandeelhouders hun aandelen kwijt, ook is hun het recht ontnomen om de rechter te vragen een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen die hebben geleid tot de ondergang van SNS.

Een dergelijk enquêteonderzoek, in opdracht van de Ondernemingskamer, is bij uitstek geschikt om de gewenste openheid te krijgen.

Alle routes

De VEB heeft afgelopen maanden alternatieve wegen bewandeld om toch een dergelijk onderzoek te krijgen.

De aangewezen instantie om in de nieuwe situatie om een dergelijk onderzoek te vragen is de nieuwe en enige aandeelhouder van SNS: de minister van Financiën. Die .

Ook het nieuwe bestuur van SNS Reaal bleek niet bereid de VEB te machtigen om een verzoek tot een onderzoek in te dienen bij de Ondernemingskamer. De nieuwe bestuurders liet weten geen reden te zien om te twijfelen aan een juist beleid van hun voorgangers.Ook vakbond FNV zou een goede reden hebben om een onderzoek te vragen, een recht dat de vakbond wettelijk heeft. De FNV heeft fors verlies geleden door de nationalisatie van SNS: de vakbond had veel geld geleend aan de bankverzekeraar.

Advocaat-generaal
Daarmee bleef één optie open. De wet geeft de advocaat-generaal bij het Amsterdamse gerechtshof (de baas van het Amsterdamse Openbaar Ministerie) het recht "om redenen van openbaar belang" een verzoek naar wanbeleid in te stellen.

De AG bestudeert het verzoek van de VEB al enige tijd. Het is in het belang van veel partijen, maar in ieder geval van gedupeerde SNS-beleggers, als het Gerechtshof op korte termijn antwoordt.
Gerelateerde artikelen