VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

"VEB kan namens alle Ahold-beleggers optreden tegen accountant Deloitte"

In de strijd om compensatie van accountant Deloitte heeft de Advocaat-Generaal (AG) positief geadviseerd op de vraag of de VEB de vorderingen van individuele beleggers kan stuiten. Als de Hoge Raad het advies volgt, kunnen gedupeerde Ahold-beleggers hun schade op accountant Deloitte alsnog verhalen.

Dat bleek uit de conclusie van AG Hammerstein die recent is verschenen.

In de meeste gevallen neemt de Hoge Raad het advies van de AG over.

Volgens de AG kan de VEB de vorderingen van individuele beleggers stuiten met een stuitingsbrief.

Vorderingen verjaren in Nederland binnen vijf jaar, tenzij de schuldeiser een dergelijke stuitingsbrief stuurt of een procedure start. 


De Hoge Raad moet oordelen of de VEB een dergelijke brief ten behoeve van de meer dan 100.000 gedupeerde Ahold beleggers mocht sturen aan Deloitte. AG Hammerstein adviseert de Hoge Raad de vraag positief te beantwoorden.

Het wachten is nu op het arrest van de Hoge Raad. Als de Hoge Raad het advies van de AG volgt zullen partijen bij de rechtbank Amsterdam doorprocederen over de aansprakelijkheid van Deloitte voor het echec bij Ahold in 2003.

Wanprestatie
Oordeelt de Hoge Raad dat de vordering niet door de VEB gestuit kan worden, dan is de vordering van de gedupeerde Ahold-beleggers verjaard.

Deloitte komt dan op een eenvoudige manier weg met de wanprestatie die zij bij de controle van de Ahold jaarrekeningen heeft geleverd.

De tuchtrechter oordeelde over het handelen van Deloitte al in 2008: ‘de accountant [is] ernstig tekortgeschoten en [heeft] blijk gegeven van een grote mate van passiviteit ten opzichte van wat hem werd aangeleverd'.

Naar verwachting zal de Hoge Raad binnen een paar maanden tot een oordeel komen.

Nasleep Ahold affaire uit 2003
De zaak tussen beleggers en accountant Deloitte is een uitvloeisel van de grootscheepse boekhoudfraude bij Ahold in 2003 waarbij beleggers enorme verliezen leden.

De VEB schikte eerder met Ahold en haar bestuurders en commissarissen voor USD 1,1 miljard. Accountant Deloitte, verantwoordelijk voor de goedkeuring van misleidende Ahold-publicaties, was niet betrokken bij die schikking.