VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Rechtszaak om rol Deloitte in Ahold-fraude kan na dertien jaar echt starten

Na dertien jaar kunnen tienduizenden beleggers hun schade gaan verhalen op accountant Deloitte voor de rol die de accountant speelde in de boekhoudfraude bij Ahold.

Dat is het gevolg van een arrest van de Hoge Raad dat vrijdag gepubliceerd werd. De Hoge Raad oordeelde positief op de vraag of de VEB de vorderingen van individuele beleggers kan stuiten.

De vorderingen zijn dus niet verjaard. De gedupeerde Ahold-beleggers kunnen nu verder met de procedure om hun schade op accountant Deloitte te verhalen.

Partijen zullen bij de rechtbank Amsterdam doorprocederen over de aansprakelijkheid van Deloitte voor het echec bij Ahold in 2003.

De VEB heeft Deloitte, bijna 150 maten van Deloitte en meer dan 300 aan Deloitte gelieerde partijen gedaagd in een procedure om de miljarden euro's schade die zijn geleden door de Ahold Boekhoudfraude vergoed te krijgen.

Wanprestatie

De tuchtrechter oordeelde over het handelen van Deloitte al in 2008:

‘de accountant [is] ernstig tekortgeschoten en [heeft] blijk gegeven van een grote mate van passiviteit ten opzichte van wat hem werd aangeleverd'.

Het oordeel van de tuchtrechter is een van de bouwstenen die moet leiden tot de vaststelling van de aansprakelijkheid van de accountant. Beleggers staan dus met 1-0 voor.

Naar verwachting zal de procedure bij de Rechtbank Amsterdam op korte termijn worden voortgezet. De Rechtbank zal uiteindelijk moeten bepalen hoeveel accountant Deloitte aan de schade van de Ahold beleggers moet bijdragen.

Nasleep Ahold affaire uit 2003

De VEB schikte eerder met Ahold en haar bestuurders en commissarissen voor USD 1,1 miljard. Accountant Deloitte, verantwoordelijk voor de goedkeuring van misleidende Ahold-publicaties, was niet betrokken bij die schikking.