VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Gevolgen van veroordeling Deloitte-topman Dassen voor beleggers

Opmerkelijk nieuws deze week die raakt aan de zaak van de VEB tegen accountant Deloitte: voormalig topman Dassen is gewaarschuwd vanwege oneerlijk en onoprecht handelen. Wat zijn de gevolgen voor gedupeerde beleggers?

Miljarden aan schade leden beleggers door de boekhoudfraude bij Ahold die in 2003 in de openbaarheid kwam.

Beleggers hebben de zaak met Ahold jaren geleden geschikt. Maar een andere betrokkene, accountant Deloitte, heeft zijn rol in het debacle nog niet erkend.

Begin 2012 heeft de VEB namens beleggers accountant Deloitte en 144 individuele maten gedagvaard. In aanloop naar die dagvaarding heeft Deloitte de VEB misleid.

Daarvoor ontving voormalig bestuursvoorzitter Roger Dassen deze week een waarschuwing ontvangen van de Accountantskamer, de instantie die klachten tegen accountants beoordeelt.

Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor gedupeerde Ahold-beleggers die Deloitte aansprakelijk hebben gesteld voor hun rol in het Ahold-debacle? Een paar vragen beantwoord.

Wat is de achtergrond van de tuchtrechtelijke veroordeling van Roger Dassen?
Beleggers verwijten Deloitte dat onzorgvuldig is gehandeld bij de controle over de Ahold jaarrekeningen 1999, 2000 en 2001.

Toen de VEB de verjaring van de vorderingen van Ahold beleggers in 2008 wilde voorkomen, heeft Deloitte geprobeerd de VEB te verleiden om een procedurele fout te maken waardoor de kans op schadevergoeding voor gedupeerde beleggers zou vervallen.

De Accountantskamer heeft nu geoordeeld dat dat Dassen in 2008 oneerlijk en niet oprecht heeft gehandeld door bewust onduidelijkheid te laten bestaan over een aantal zaken.

Hebben beleggers schade geleden door de misleiding van Deloitte-topman Dassen?

Dat is een gecompliceerde vraag, waarbij het antwoord enige juridische uitleg vergt. De VEB heeft de vorderingen van de Ahold-beleggers pas op het laatste moment bij de goede partijen kunnen stuiten.

Door ondoorzichtige constructies van de maatschap van Deloitte heeft de VEB maar bij 150 van de circa 200 maten kunnen stuiten.

Het is onduidelijk of de aansprakelijkheid in dit soort gevallen van maten "per gelijke delen" is, of "hoofdelijk". Als de aansprakelijkheid per gelijke delen is, dan volgt hieruit dat 25% van de schade niet verhaald kan worden. Omdat de schade van de Ahold beleggers in de miljarden loopt, gaat dit om forse bedragen.

Als de aansprakelijkheid van de maten hoofdelijk is, is er mogelijk geen schade geleden door de misleidende handelingen van Dassen. De Accountantskamer meent dat beleggers geen schade hebben geleden door de Deloitte-misleiding.

Wat zijn de gevolgen van de veroordeling voor Dassen?
De tuchtrechter heeft Dassen een waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is de lichtste maatregel die de Accountantskamer kan opleggen. Dassen kan in principe gewoon als accountant, bestuurder van Deloitte en hoogleraar blijven functioneren.

Wat vindt de AFM van de handelingen van Roger Dassen en Deloitte?
De VEB heeft haar klacht eerder aan de AFM voorgelegd. Op 13 april 2012 liet de AFM weten dat "indien hetgeen u stelt over de handelswijze van Deloitte en de heer Dassen juist is, acht de AFM dit zeer kwalijk en onaanvaardbaar".

Is dit de eerste tuchtrechtelijke veroordeling van Deloitte in het Ahold-schandaal?

Nee, eerder veroordeelde de tuchtrechter Ahold accountant Van den Dries voor zijn controle van de Ahold jaarrekeningen 1999, 2000 en 2001. De goedkeurende verklaring bij deze jaarrekeningen was zonder "deugdelijke grondslag" afgegeven.

De veroordeling van Van den Dries door de tuchtrechter was voor de VEB de aanleiding om Deloitte aansprakelijk te houden voor de schade van de Ahold beleggers.

Deloitte stelt dat de Amerikaanse rechter al heeft geoordeeld over de aansprakelijkheid van Deloitte in het Ahold-schandaal. Is dat juist?
Bij de Amerikaanse rechter is een procedure aanhangig geweest van een aantal Ahold-beleggers. De VEB was daarbij geen partij.

De VEB spreekt Deloitte aan voor een Nederlandse rechtbank onder Nederlands recht. Ahold was immers een Nederlandse onderneming en Deloitte een Nederlandse accountant. Het overgrote deel van de Deloitte beleggers is ook Nederlands.

Wat is de stand van zaken in de procedure van de VEB tegen Deloitte?

De VEB heeft begin 2012 de Maatschap Deloitte Accountants en 450 aan haar gelieerde vennootschappen gedaagd.
In de procedure heeft de rechtbank Amsterdam al geoordeeld over een aantal deelonderwerpen.

Een van die deelonderwerpen is in de tussentijd al voorgelegd aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de VEB de vorderingen van alle Ahold beleggers goed heeft gestuit bij de gedaagde partijen.

De vorderingen zijn dus niet verjaard. Op 24 september 2014 zal de rechtbank in een tweede tussenvonnis oordelen over een aantal andere deelonderwerpen. Daarna zal de rechtbank oordelen over de aansprakelijkheid van Deloitte jegens de Ahold beleggers.

Uit de uitspraken van de tuchtrechter en het CBB volgt dat Deloitte haar werk niet goed heeft gedaan. Daarmee staan de beleggers met 1-0 voor.