VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Alles wat u moet weten over de claimemissie Ballast Nedam

Woensdag maakte Ballast Nedam de voorwaarden bekend van een claimemissie om 30 miljoen euro vers kapitaal op te halen. Hoe gaat dat in zijn werk?

De aandelenuitgifte geeft bestaande beleggers de mogelijkheid om op de nieuwe stukken in te schrijven.

Nadeel is dat niet meedoen betekent dat het aandeel in de toekomstige winsten verwatert.

Maar hoe werkt het precies?

1 voor 1
Ieder aandeel Ballast Nedam geeft recht op één claim. Die krijgen beleggers in hun portefeuilleoverzicht bijgeschreven.

Iedere claim geeft weer het recht om in te schrijven op 1 nieuw uit te geven aandeel tegen een uitgiftekoers van 3,10 euro.

Het aandeel is op 10 juli ex-claim gegaan. Van tevoren is daarom een theoretische ex-inschrijvingsrechtenprijs, de zogeheten TERP te berekenen. De TERP geeft weer wat het aandeel waard is na de emissie en exclusief het claimrecht.

Deze TERP was gelijk aan de oude beurswaarde van Ballast Nedam (aantal uitstaande aandelen maal beurskoers) plus de omvang van de emissie, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen na afronding van de emissie.

De TERP is dus het gewogen gemiddelde van de prijs van de nieuwe en oude aandelen en wordt in formulevorm als volgt berekend:

TERP = # oude aandelen p. recht x aandelenkoers + # nieuwe aandelen p. recht x uitoefenprijs                                            # oude aandelen p. recht + # nieuwe aandelen p. recht  

Doordat voor elk oud aandeel één nieuw aandeel wordt uitgegeven, kan de TERP als volgt berekend worden:

TERP = 1 x 7,36 euro + 1 x 3,10 euro = 5,23 euro
                           
2


De korting
Aangezien de uitgifteprijs 3,10 euro bedraagt dan is de korting ten opzichte van de TERP-prijs:

    Korting = 5,23 euro – 3,10 euro x 100% = 40,7%
                        5,23 euro

De korting kan gezien worden als lokkertje om beleggers over de streep te trekken om in te schrijven op de emissie.
Als beleggers geen gebruik willen maken van het inschrijfrecht, kunnen zij deze via de beurs verkopen.

De opbrengst van deze verkoop is dan een vergoeding voor de winstverwatering die de belegger tegemoet ziet.

Informatie van Ballast Nedam over de emissie:

De waarde van de claim
De theoretische waarde van een claim- ofwel inschrijvingsrecht - is afhankelijk van de beurskoers van de oude aandelen, de uitgifteprijs van de nieuwe stukken en de ruilverhouding, gecorrigeerd voor gemiste rente-inkomsten.

Aangenomen dat de gederfde rente verwaarloosbaar is, kan de theoretische prijs van een inschrijvingsrecht als volgt worden berekend:

waarde inschrijvingsrecht = ruilverhouding x (TERP - uitgifteprijs) Bij een TERP van 5,23 euro en een 1-op-1 ruilverhouding is de waarde van de claim in theorie, als volgt:

1/1 x (5,32 – 3,10) = 2,22 euro De werkelijke waarde is afhankelijk van vraag en aanbod via de beurs en kan hier natuurlijk van afwijken.

Inschrijven of niet?
De afweging om in te schrijven is afhankelijk van persoonlijke beleggingsdoelstellingen en de verwachting ten aanzien van het aandeel Ballast Nedam. Pessimistische beleggers zullen wijzen op teruglopende winsten en omzetten als gevolg van overcapaciteit in de bouwsector.

Optimistische beleggers kijken meer naar het lagere risico door schuldafbouw als gevolg van de emissie en zien mogelijk kansen door een betrekkelijk lage waardering van het aandeel.

Beleggers Lynx en Interactive Brokers: let op!
-Een aandeelhouder die te maken krijgt met een claimemissie heeft drie opties: inschrijven, de claimrechten verkopen of niets doen.

- Het persbericht van Ballast Nedam meldt dat de handel in claims loopt van 10 juli (09:00) tot 22 juli (17:40). Beleggers moeten voor 23 juli 14:00 inschrijven op de nieuwe stukken. Let op: brokers kunnen minder lange termijnen hanteren.

- Voor beleggers die hun claimrechten willen verkopen, rekenen de meeste banken de gebruikelijke transactiekosten die gelden voor de handel in aandelen.

- Banken en brokers kunnen ook kosten in rekening brengen voor inschrijven. Zo brengt internetbroker Lynx minimaal zes euro kosten in rekening bij beleggers die willen inschrijven op de aandelen, Binck of Rabobank rekenen niets.

- Beleggers die niet inschrijven of verkopen kunnen bij Lynx en Interactive Brokers flink benadeeld worden. Hun rechten worden waardeloos. Bij grote portefeuilles kan zo enkele honderden euro's verloren gaan.

- De overige banken verzamelen de claims waar niet op ingeschreven is en verkopen die via een zogeheten laatste rump trade aan institutionele beleggers (23 juli nabeurs). De houders van deze stukken zullen delen in de opbrengst hieruit. Houdt er rekening mee dat het onwaarschijnlijk is dat dit de beste prijs is.

LEES MEER:

7 juli 2014

16 juni 2014

  29 april 2014

5 februari 2014

30 december 2013

6 december 2013

25 oktober 2013

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen