VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dit najaar: hoger beroep over voorkennis bij Super de Boer

Volgens de rechter hebben aandeelhouders Super de Boer twee miljoen euro schade geleden bij verkoop van hun aandelen Super de Boer. Dit najaar wordt de zaak in hoger beroep behandeld.

Nog voordat Super de Boer op 18 september 2009 bekendmaakte dat zij een overnamebod van Jumbo had ontvangen, liep de koers van het aandeel Super de Boer fors op.

Ook de omzet in het aandeel liep sterk op. Is er gehandeld met voorkennis? In dat geval zouden veel aandeelhou- ders Super de Boer benadeeld zijn.

Koersgevoelige informatie
In maart 2011 oordeelde de rechter dat Super de Boer koersgevoelige informatie eerder aan beleggers had moeten melden.

Uit de uitspraak van de rechtbank Utrecht volgt dat beleggers in totaal een schade van bijna 2 miljoen euro hebben geleden doordat zij, onbewust van de overnameplannen van Jumbo, hun Super de Boer-aandelen hebben verkocht.

Super de Boer ging tegen die uitspraak in hoger beroep. Het Hof gaf de VEB in een tussenarrest op een groot aantal punten gelijk. Ook de twee door het hof benoemde deskundigen gaven de VEB grotendeels gelijk.

Zij oordelen dat Super de Boer eerder dan 18 september 2009 bekend had moeten maken dat zij een overnamebod van Jumbo had ontvangen.

Op 15 september 2014 staat het slotpleidooi voor het Hof Arnhem geagendeerd. Het eindarrest wordt eind 2014 verwacht.