VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Na Bam en Ballast Nedam geeft ook Heijmans een winstalarm

Voor de optimist leek het er even op dat Heijmans dit jaar de witte raaf onder de bouwers kon worden. Maar na Bam en Ballast Nedam luidt nu ook het bedrijf uit Rosmalen de noodklok.

In een tussentijds handelsbericht meldde Heijmans in 2014 met een nettoverlies te zullen eindigen.

Concrete cijfers over omzet en winstgevendheid geeft topman Bert van der Els niet, maar zijn toon is pessimistisch.

Beleggers laten het bedrijf na de jobstijding vallen, net als eerder Bam en Ballast Nedam overkwam. De beurskoers noteerde rond het middaguur 16 procent lager op zo'n 9,07 euro.

Infra hapert
De concernomzet over de eerste negen maanden daalde met bijna tien procent. Vooral de Nederlandse en Duitse infrastructuurtak (wegen, bruggen) hapert.

Ook in de utiliteitsbouw, waar Heijmans voor klanten als Rijkswaterstaat en ProRail klussen doet, is het sappelen.

Daar daalde de omzet in de eerste negen maanden van 2014 met 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. ‘Per saldo is het rendement duidelijk onvoldoende’, zegt Van der Els in een toelichting. Tweehonderd mensen zullen daarom hun baan gaan verliezen.

Wel haalde Heijmans voor 200 miljoen euro aan nieuwe opdrachten binnen. De werkvoorraad steeg daardoor tot 2,5 miljard. Over de kwaliteit liet van der Els zich niet uit. Onduidelijk is vooralsnog of Heijmans voor de nieuwe opdrachten die ze binnensleepte betere contractvoorwaarden heeft weten te bedingen dan bij de oudere projecten.

In 2013 bedroeg de omzet twee miljard euro en het bedrijfsresultaat 12,7 miljoen euro. Daar bleef uiteindelijk 1,9 miljoen euro van over als nettowinst. Zeker is inmiddels dat Heijmans over 2014 aanzienlijk minder dan 2 miljard euro gaat omzetten. Dat is voor het eerste sinds 2000. In het eerste halfjaar waren de opbrengsten 813 miljoen euro.

‘Mager’ over de hele linie
Eind augustus had topman Van der Els nog ‘vertrouwen om het jaar met een positief operationeel resultaat af te sluiten’.

De illusie van een winstjaar moet hij nu laten varen. Volgens hem zijn de resultaten ‘over de hele linie mager’. Dit jaar zal Heijmans helemaal onder aan de streep in het rood gaan eindigen.

Het is zelfs ‘de vraag of we het operationeel resultaat boven de nullijn kunnen houden’, aldus Nederlands tweede bouwbedrijf achter Bam.

Heijmans hoopt in 2015 en 2016 op 'resultaatsherstel'.

Op de tocht
Mocht Heijmans inderdaad operationeel verlies gaan lijden, dan staat het dividend op de tocht.

Het bedrijf keert ‘bijzondere omstandigheden daargelaten’ 40 procent van de winst na belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening uit aan beleggers.

Vanaf 2011 verlaagde de bouwer al jaarlijks het dividend met telkens tien eurocent. Over 2013 kregen beleggers nog vijftien eurocent overgemaakt.

Weinig te bieden 
Beursgenoteerde bouwers hebben beleggers, net als andere geplaagde projectbedrijven als Imtech, Fugro en SBM Offshore, maar weinig te bieden.

Bam denkt dit jaar vooralsnog met een miniem plusje van 20 miljoen euro (vóór belastingen, afwaarderingen en herstructureringskosten) te kunnen eindigen, maar voor Ballast Nedam en Heijmans is dat dus bij lange na al niet meer haalbaar.

De problemen van Heijmans zijn die van de hele bouwsector. Stuk voor stuk worden ze geteisterd door weinig werkaanbod, moordende concurrentie, lagere prijzen en projecttegenvallers.

Zo leveren bouwwerken zelfs bij de voorcalculaties al nauwelijks geld op. Ook betalen opdrachtgevers rekeningen later dan voorheen, duurt het langer voordat bouwbedrijven mogen facturen en ontaarden projecten vaker in gesteggel over wie voor welke meerkosten moet opdraaien.

Buffervermogen
Heijmans onderscheidt zich vooralsnog wel in een hoger buffervermogen.

De solvabiliteit lag eind augustus op 30 procent, maar zal met een verliesjaar in aantocht aan het einde van het jaar waarschijnlijk lager eindigen.

Bam zit op zo´n twintig procent, terwijl Ballast Nedam niet verder komt dan enkele procenten.

Dat weerstandsvermogen laten potentiële opdrachtgevers zwaar meewegen in hun keuze met wie ze in zee gaan.
Gerelateerde artikelen