VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bliksemverkoop geeft solvabiliteit Ballast Nedam oppepper

Een winstgevend onderdeel verkopen gebeurt zelden uit luxe. Ballast Nedam heeft nu haar offshoredivisie  voor een onbekende prijs verkocht aan maritiem dienstverlener Van Oord. De solvabiliteit krijgt snel een kleine impuls, de lange termijn perspectieven blijven ongewis.

De verkoop van de offshore-divisie mag met recht een bliksemverkoop genoemd worden.

Tussen het moment waarop Ballast bekend maakte  het verkoopproces te starten tot aan bekendmaking van de transactie zit krap vier weken. De verkoop van een particuliere woning neemt doorgaans langer in beslag.

Volgens de in juni begonnen nieuwe topman Erik van der Noordaa behaalt de geplaagde bouwer een "significante boekwinst" op de verkoop.

Hoeveel Ballast Nedam in contanten op haar bankrekening krijgt bijgeschreven, is niet bekend.

Op papier
Vanwege de boekwinst zal de solvabiliteit volgens Van der Noordaa "sterk verbeteren" en rond de tien procent uitkomen.

Dat cijfer geeft aan wat het weerstandsvermogen van het bedrijf is om op de langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen en eventuele tegenvallers op te vangen.

De boekwinst waar Van der Noordaa over spreekt is vooral een papieren bedrag. Ook zegt het weinig over de prijs die Ballast Nedam heeft weten te bedingen.

Het betekent niet meer dan dat de verkoopsom meer is dan het bedrag waarvoor de divisie op dit moment in de boeken staat.

In haar jaarverslagen geeft Ballast Nedam geen inzicht in de boekwaarde van het onderdeel, maar die kan door jarenlange afschrijvingen al beperkt zijn.

Voor bouwbedrijven is het solvabiliteitscijfer belangrijk. Mogelijke opdrachtgevers gaan alleen in zee met bouwbedrijven die solide genoeg zijn. Niemand wil het risico lopen dat een bedrijf middenin het bouwproces kopje onder gaat.

Uitgehold
Door stevige verliezen op grote bouwprojecten was het weerstandsvermogen van Ballast Nedam zienderogen uitgehold tot slechts enkele procenten.

Zo heeft het bedrijf uit Nieuwegein volgens de laatste sommetjes van Van der Noordaa en zijn financiële rechterhand Peter van Zwieten al een voorlopig verlies op de aanleg van de nieuwe A15 bij Rotterdam van 100 miljoen euro.

Een aandelenuitgifte van 30 miljoen euro bracht medio dit jaar vanwege de aanhoudende tegenvallers ook weinig verlichting.

Of huisbanken ING, Rabobank en Royal Bank of Scotland hebben geëist dat de offshoredivisie in de verkoop moest, is door de bouwer nooit bevestigd.

Wel bleek uit het emissiedocument van begin juli, waarmee Ballast Nedam informeerde over de financiën en strategie dat als niet aan de bankconvenanten kon worden voldaan, meer onderdelen in de etalage konden komen te staan.

In ieder geval hoopte Van der Noordaa aanvankelijk zijn offshoredivisie te kunnen behouden. Het maakte geen deel uit van zijn eerdere verkoopprogramma, is actief in een "nichemarkt met groeiperspectief" en zou juist uitgebouwd worden. Ook heeft het onderdeel jarenlang bijgedragen aan de resultaten.

Verliesjaar

De financiële huishouding krijgt door de verkoop een iets vrolijker aanblik, maar de geplaagde bouwer raakt een winstgevend onderdeel kwijt.

Door slechte marktomstandigheden en aanhoudende projectverliezen zal 2014 het derde opeenvolgende jaar worden waarin Ballast Nedam een aanzienlijk operationeel en nettoverlies zal lijden.

Van der Noordaa denk dat het operationeel verlies ergens tussen de 35 en 45 miljoen euro zal uitkomen.

Voor beleggers blijft het lange termijn perspectief voor Ballast Nedam onzeker vanwege enkele verliesprojecten, mogelijke inkomsten uit een lopende claimprocedure en een nog altijd niet florissante financiële positie.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen