VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Einde zelfstandigheid Ballast Nedam komt dichterbij

2014 was voor beursgenoteerde bouwconcerns BAM en Ballast Nedam net als voor andere projectbedrijven als Imtech en Fugro niet bepaald het meest voorspoedige jaar. Op de drempel van de jaarwisseling meldt Ballast Nedam nu dat ze in het vizier van andere bedrijven is gekomen.

Volgens topman Erik van der Noordaa is het bouwbedrijf uit Nieuwegein door “enkele binnenlandse en buitenlandse partijen benaderd om de mogelijkheden van een fusie of overname te verkennen”.

Dat schrijft Ballast Nedam op oudejaarsdag in een persbericht. Namen van partijen die zich inmiddels aan de poort van het hoofdkantoor hebben gemeld, en wanneer dat plaatsvond, geeft Van der Noordaa niet.

Wel zegt de in juni van dit jaar aangetreden opvolger van voormalig topman Theo Bruijninckx dat Ballast Nedam “serieuze strategische opties altijd in overweging neemt in het belang van zijn aandeelhouders en zijn andere stakeholders”.

Het bericht was voldoende om de beurskoers in de eerste handelsmomenten op een plus van zo’n 20 procent te zetten. Ballast Nedam herhaalt ook de eerder afgegeven prognose dat over geheel 2014 een negatief operationeel resultaat van 35 tot 45 miljoen euro.

Bij een beurskoers van 3,81 euro waarderen beleggers het bouwbedrijf op ongeveer 75 miljoen euro.

Euforie
Euforie en de hoop van beleggers op een attractief bod of gunstige fusieafspraken hebben voor even de overhand.

Maar het is nog maar de vraag of Ballast Nedam voor hen aantrekkelijke voorwaarden kan bedingen. De onderhandelingspositie is niet florissant. Zo kunnen verliezen op het rampproject A15 bij het Rotterdamse Vaanplein de bouwer ook in 2015 nog achtervolgen.

Tot nu toe is het verlies al opgelopen tot zo’n 100 miljoen euro. Geld dat de bouwer moet voorschieten en direct als verlies in de boeken heeft genomen. Een arbitragezaak moet gaan uitwijzen of Ballast Nedam van opdrachtgever Rijkswaterstaat daarvan nog wat kan terughalen.

Om de ontstane gaten in de balans deels te dichten, moest in de zomer voor 30 miljoen euro aan nieuw geld bij beleggers worden opgehaald.

Greep
Op een zeker moment was de solvabiliteit nog enkele procent en versterkten banken de greep op het bedrijf. De aandelenemissie moest de eerste hoge nood ledigen.

Vorige maand verkocht Ballast Nedam bovendien haar offshoreactiviteiten voor een onbekend bedrag aan baggeraar Van Oord om geld vrij te maken. Volgens Van der Noordaa is het weerstandvermogen (eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal) door de boekwinst inmiddels opgelopen tot “circa tien procent”.

President-commissaris Leo van Doorne ontkende tijdens een aandeelhoudersvergadering medio november dat die verkoop onder druk van huisbanken ING, Royal Bank of Scotland en Rabobank was gebeurd.

Het uitgebreide emissiedocument dat Ballast Nedam voor de aandelenuitgifte opstelde, maakte wel gewag van de verkoop van bezittingen als de schuld zou blijven knellen en het bedrijf te weinig cash zou genereren.

Een van de opties die daarin genoemd werd, was ook “een strategische transactie met een derde partij”. De eerste concrete stappen voor dat denkspoor lijken nu te worden gezet.

Samenklitten
Behalve de eigen kopzorgen, zijn de problemen van de bouwsector ook die van Ballast Nedam.

Zo is er weinig werkaanbod, scherpe concurrentie, lage prijzen en dus ook een kleine foutenmarge. Een relatief nieuwe bron van onzekerheid is dat meer projecten uitmonden in gesteggel met de opdrachtgever over betaling van periodieke termijnen of meerwerkdiscussies.

Marktvorsers wijzen daardoor al enige tijd op een mogelijk samenklitten van bouwbedrijven via fusies of overnames. Door schaalgrootte kunnen ze sterker komen te staan richting opdrachtgevers.

Tegelijkertijd hebben bouwbedrijven nauwelijks een oorlogskas en zijn ze nog altijd bezig hun eigen huis (capaciteit, risicomanagement, interne controle) op orde te brengen.

Ballast Nedam is nu de eerste partij die openlijk aangeeft serieus te broeden op samenwerking. Of dat tot iets gaat leiden, is nog afwachten, maar de kans dat het bedrijf ook de volgende jaarwisseling een zelfstandige beursnotering heeft, is wel wat kleiner geworden.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen