VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Worstelend Ballast Nedam is creatief met vertrekvergoeding

De vorig jaar aangetreden topman Erik van der Noordaa moet het geraakte bouwbedrijf Ballast Nedam in rustiger vaarwater brengen. Mocht hij onderweg zijn baan verliezen dan kan hij een opvallende vergoeding ontvangen.

Toen Ballast Nedam eind februari het vertrek van toenmalig topman Theo Bruijninckx bekend maakte, wisten commissarissen wat hen te doen stond.

Ze moesten gaan zorgen voor een opvolger die leiding zou willen geven aan het gebutste bouwconcern.

Met hulp van een headhunter kwamen de toezichthouders uiteindelijk uit bij de 53-jarige buitenstaander Erik van der Noordaa.

Van der Noordaa begon op 1 juni van vorig jaar en zette zijn handtekening onder een contract voor vier jaar.

Maar of hij die volle periode gaat volmaken, is onzekerder geworden nadat Ballast Nedam op oudejaarsdag in een persbericht meldde "door enkele binnenlandse en buitenlandse partijen te zijn benaderd om de mogelijkheden van een fusie of overname te verkennen".

De kans dat het bedrijf zelfstandig blijft, is daardoor geslonken. In de gesprekken die het bouwbedrijf met gegadigden zal gaan voeren, komt vroeg of laat ook de positie van topman Van der Noordaa aan de orde.

Aanblijven als hoogste man van de nieuwe combinatie, doorschuiven naar andere bestuurspost, of wellicht een vroegtijdig vertrek?

Opvallende passage
De positie van de topman na een mogelijke overname of fusie vraagt in het geval van Ballast Nedam extra aandacht vanwege een bijzondere passage in het arbeidscontract van de topman.

De opvallende tekst betreft de opzegtermijn, de periode die een bestuurder in één keer krijgt uitbetaald bij een aangekondigd vertrek. Commissarissen hebben in dit kader de benoemingstermijn van vier jaar opgeknipt in twee tweejaarperioden. Dat is ongebruikelijk bij beursgenoteerde bedrijven.

Bovendien kan de topman bij een vertrek in de eerste twee jaar van zijn zittingsperiode een veel hoger bedrag toucheren dan in de laatste twee jaar.

Even de cijfers op een rijtje.

Als Ballast Nedam het contract met zijn topman opzegt tijdens de eerste twee jaar van de zittingsperiode dan moet het concern daarbij een opzegtermijn van twaalf maanden in acht nemen.

Bovendien komt de ceo dan in aanmerking voor een ontslagvergoeding ter hoogte van maximaal twee jaarsalarissen à raison van 500.000 euro per jaar.

Na de eerste twee jaar verandert dat. Vanaf dat moment hanteert de bouwer de in Nederland gangbare opzegtermijn van zes maanden als het zijn topman wegstuurt of na een overname zijn functie verliest. Ook de vertrekvergoeding halveert tot de gebruikelijke gage van maximaal één vast jaarsalaris.

In problemen

Welke prikkel Ballast Nedam heeft willen geven met deze getrapte vertrekvergoeding is niet bekend gemaakt. Duidelijk is wel dat de zoektocht naar een nieuwe topman plaatsvond tijdens de meest stormachtige periode van Ballast Nedam.

Het bedrijf had nauwelijks nog kapitaalbuffers vanwege een moeilijke markt, maar vooral door stevige projectverliezen. Het weerstandvermogen (solvabiliteit) was zelfs dusdanig geslonken dat kredietverzekeraars hun dekking op Ballast Nedam opzegden.

Nieuw geld van beleggers (30 miljoen euro), nieuwe bankafspraken en de verkoop van tafelzilver was noodzakelijk om de meest kritieke tijd te overleven.

Onder Van der Noordaa verkocht het bouwbedrijf uit Nieuwegein al haar offshoredivisie gespecialiseerd in het bouwen van offshore windenergieparken aan baggeraar Van Oord voor een onbekend bedrag.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen