VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onderste steen over corruptie SBM nog niet boven

De schikking die SBM vorig jaar sloot met het Openbaar Ministerie is toch niet het einde van een donkere periode in het bestaan van het bedrijf. De eerder bekend geworden corruptiepraktijken blijken een stuk structureler dan SBM zijn aandeelhouders heeft voorgespiegeld.

Dat valt op te maken uit informatie die weekblad.

Uit het artikel, waarin een voormalige jurist van SBM Offshore (SBM) uit de school klapt, komt een beeld naar voren van een onderneming waarin – in ieder geval tot in 2012 - omkoping een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering was.

Geen incidenten
Zo citeert Vrij Nederland uit bandopnamen van maart 2012, waarin ceo Bruno Chabas praat met Jay Printz, hoofdjurist bij SBM.

Als die laatste zegt dat SBM een bedrijf is “dat nog steeds vol mensen zit die opdrachten hebben binnen gesleept door middel van corruptie”, reageert topman Chabas met de woorden “Ja, en die werden geleid door mensen die dit accepteerden….”.

Daarmee verwijst de Fransman naar zijn voorgangers en geeft tegelijkertijd aan dat de omkoping bij SBM geen incidenten waren, in tegenstelling tot wat de onderneming later benadrukte.

Meer landen
Ook wordt duidelijk dat topfunctionarissen van SBM niet al teveel moeite hebben gedaan om alle misstanden in de eigen organisatie boven water te krijgen.

Het eigen onderzoek beperkte zich tot mogelijke onterecht betaalde commissies aan agenten in drie landen: Equatoriaal Guinee, Angola en zoals later pas bleek ook Brazilië. Dat is in ieder geval de lezing die aandeelhouders is voorgehouden.

Maar volgens de informatie van de klokkenluider werden ook miljoenen betaald om opdrachten binnen te slepen in onder andere Irak, Maleisië en Italië. De activiteiten in die landen zouden ook onderwerp van het onderzoek zijn geweest, dat de naam “project Pandora” meekreeg.

“Ingeperkt”
De jurist die nu zijn verhaal doet in Vrij Nederland maakte enige tijd deel uit van het team achter project Pandora. Op zeker moment kreeg hij van SBM-bestuurder Sietze Hepkema te horen dat het onderzoek “ingeperkt” moest worden.

Die opdracht staat in schril contrast met latere uitspraken van Hepkema, in juni 2012 speciaal aangesteld om de vermeende misstanden in het bedrijf op te lossen.

Zo zegt de bestuurder in een  afgelopen december: “We hebben toen gezegd: wij willen een transparant bedrijf zijn, de onderste steen moet boven.”

Beleggers willen echte duidelijkheid
De nieuwe gegevens over de mogelijke omkopingspraktijken vragen om een heel duidelijk verhaal van bestuur en commissarissen van SBM.

Hebben zij beleggers wel juist en tijdig geïnformeerd over misstanden uit het verleden?

Als bestuur en commissarissen van SBM de nu onthulde informatie niet kunnen ontkrachten dan zullen ze met een heel goed verhaal moeten komen om hun manier van handelen te rechtvaardigen.

Afgelopen november trof SBM een recordschikking met het Nederlandse Openbaar Ministerie naar aanleiding van de onregelmatigheden in drie landen. Door de schikking is een rechtszaak uitgebleven, waardoor veel informatie over de vermeende corruptie uit de openbaarheid is gebleven.

SBM is verplicht beleggers nu echte duidelijkheid te bieden. De VEB zal zich daar hard voor maken.

REACTIES
-SBM Offshore heeft aangifte gedaan tegen klokkenluider Jonathan Taylor, zo liet het concern weten tijdens een toelichting op de jaarcijfers.-SBM meldde meer omzet en winst maar erkende ook dat door de vermeende corruptiepraktijken worden binnengehaald.-Het Openbaar Ministerie heeft gereageerd op de onthullingen van Vrij Nederland. Volgens het OM zijn er .

-Volgens een oud-directeur van Petrobras betaalde SBM al sinds de jaren negentig aan het Braziliaanse energieconcern. -Actualiteitenrubriek Nieuwsuur interviewde Jonathan Taylor.Gerelateerde artikelen