VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Meer optimisme bij Aperam dan bij grote broer ArcelorMittal

Beleggers in de staalsector hebben veel plezier van roestvrijstaalbedrijf Aperam. De resultaten en koersontwikkeling zijn een stuk gunstiger dan die van ArcelorMittal.

De resultaten over het vierde kwartaal van zowel 's wereld grootste staalbedrijf ArcelorMittal als van de voormalig dochter Aperam liggen in lijn met eerdere uitspraken.

Maar het verschil in koersreactie is groot. Terwijl het aandeel ArcelorMittal 3 procent wint na bekendmaking van de cijfers gaat de koers van Aperaam 10 procent de lucht in, na een dag eerder al met 9 procent te zijn gestegen.

Het verschil is deels te verklaren door de vooruitzichten van beide grondstofbedrijven.

ArcelorMittal verwacht nu al over geheel 2015 een lagere operationeel resultaat. Aperam spreekt zich alleen uit over het eerste kwartaal.

Dat zal een hoger operationeel resultaat opleveren dan in de afgelopen drie maanden. Of dat ook winstgroei op jaarbasis impliceert moet worden afgewacht, maar de toon is toch duidelijk positiever.

Groeikansen bij Aperam
Aperam rapporteert over het vierde kwartaal een ebitda, bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie, van 117 miljoen dollar, conform verwachting wat lager dan de 137 miljoen dollar over het derde kwartaal.

Prijsdalingen van roestvrijstaal van wel 8 procent in Brazilië en Europa werden grotendeels gecompenseerd door lagere kosten.

Over geheel 2014 is de winstgevendheid met 87 procent gestegen en heeft Aperam een nettoverlies van 100 miljoen over 2013 omgebogen in een nettowinst van 95 miljoen euro, gelijk aan 1,21 per aandeel. 

Daarnaast zorgt een beter resultaat in combinatie met een lagere netto-schuld voor een gezonder Aperam: de netto-schuld/ebitda ratio daalde van 2,4 eind 2013 naar 1 eind 2014.

Dat is een knappe prestatie die Aperam helaas niet laat volgen door een dividenduitkering.

Blijkbaar zijn de marktomstandigheden daarvoor nog te onzeker. Bovendien wil Aperam nog leningen aflossen en broedt het op overnames.

ArcelorMittal minder voortvarend

ArcelorMittal boekte een ebitda van 7,2 miljard dollar over geheel 2014. Geschoond voor incidentele posten geeft dat een groei van 8,5 procent.

Het vierde kwartaal leverde een iets lager resultaat op dan het derde kwartaal. Pers saldo heeft het concern zich nog goed gehouden gezien de groeivertraging in China en lagere staalprijzen.

Onder aan de streep prijkt een omvangrijk jaarverlies van 1,1 miljard dollar, maar dat komt door verschillende afwaarderingen en andere eenmalige zaken.

ArcelorMittal keert wel dividend uit, maar de 20 dollarcent per aandeel houdt niet over.

Het concern liet eerder weten bij het behalen van de nettoschulddoelstelling van 15 miljard dollar en betere marktomstandigheden weer naar grote investeringen te kijken en mogelijk het dividend zal verhogen.

De huidige schuld bedraagt 15,8 miljard dollar en komt aardig in de buurt en zal dit jaar onder de doelstelling komen.

Tegelijkertijd voorspelt ArcelorMittal een tien procent lagere winst dan de markt verwachtte, een inschatting op basis van een verwachte verdere groeivertraging in China.
Gerelateerde artikelen