VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Als we BAM mogen geloven gaat het de goede kant op met de resultaten. Dat is niet terug te zien in het verslag over het eerste kwartaal, waarin onverwacht dieprode cijfers worden geschreven.

Beleggers zijn overduidelijk niet tevreden met het kwartaalbericht van BAM. Het aandeel geeft 4 procent prijs na bekendmaking van de cijfers, maar noteert nog wel altijd circa 55 procent hoger dan begin dit jaar.

Cijfers BAM

De beurs verdisconteerde in de eerste maanden van dit jaar onder meer de gunstige effecten in die zouden moeten uitgaan van een herstel van de Nederlandse woningmarkt.

Hiervan is echter nog weinig terug te zien. Bestuursvoorzitter Rob van Wingerden spreekt over aanhoudende uitdagingen. “De marktomstandigheden zijn wisselend, maar over het algemeen iets positiever dan een jaar terug”.

De bouwer uit Bunnik zit vooral nog met het nodige oud zeer in de werkvoorraad, oudere bouw- en infra projecten die tegen lage marges zijn aangenomen.

Verliesgevend kwartaal
BAM boekte over het eerste kwartaal 1,6 miljard euro aan opbrengsten, 4 procent meer dan vorig jaar. Dat viel mee, maar hierin zit ook een niet uitgesplitst voordeel van het duurdere Britse pond.

Leverde het eerste kwartaal van vorig jaar nog een brutowinst op van 5,2 miljoen euro, nu staat hier een verlies van 14,1 miljoen euro. Analisten hadden gemiddeld ingezet op een winst van 9,6 miljoen euro. Inclusief herstructureringskosten en afboekingen bedraagt het brutoverlies 21,1 miljoen euro.

BAM schrijft deze omslag toe aan het ontbreken van boekwinsten op de verkoop van commercieel vastgoed. Dat mag zo zijn, het verlies vormt een fikse tegenvaller, temeer we dit jaar een zachte winter hebben gehad. Beroerd blijft het gaan in de sector Bouw en techniek en in het Infra bedrijf, waar BAM nog volop bezig is laag renderende projecten weg te werken.

Beide divisies schreven dieprode cijfers maar zijn tezamen wel goed voor bijna de gehele omzet van BAM. Pijnlijk is ook dat de internationale bouw- en infrawerkzaamheden beter draaien dan de activiteiten in Nederland, waar BAM nog altijd veel te hoge overheadkosten heeft.

In de vastgoedtak weet BAM nog nipt de voeten droog te houden, maar hier ontbreken dus die boekwinsten op verkochte commerciële panden, wat bijna 10 miljoen euro scheelt. De verkoop van nieuwe woningen zit wel wat in de lift, 496 woningen tegen 444 een jaar terug, maar uit zich nog niet in stevige winsten.

Bij de publiek private samenwerking zakte het resultaat eveneens fors maar dat was voorzien en hield verband met het ontbreken van over te dragen projecten aan de joint venture met PPGM. De pijplijn blijft gezond, zegt BAM.

‘Back in shape’
Na alle internationale projectverliezen en afboekingen op grondposities werkt Bam hard aan de herpositionering. Het zogeheten ‘Back in shape-programma heeft volgens Van Wingerden dit jaar topprioriteit. Dat is logisch gezien de nog altijd magere marktomstandigheden en de daarbij veel te hoge kostenbasis.

Het programma dient dit jaar de kosten met 100 miljoen euro terug te brengen en het werkkapitaalbeslag met 300 miljoen euro. Met name op het gebied van werkkapitaal zijn de eerste resultaten zijn zichtbaar. BAM denkt nog altijd dat deze besparingen er toe zullen leiden dat het brutoresultaat, gecorrigeerd voor de herstructureringslast van 30 miljoen euro en eventuele bijzondere posten, dit jaar hoger zal dan de 62 miljoen euro over 2014.

Daar moet dus nog heel wat gebeuren en aan de toon van Van Wingerden te horen werkt de markt daarbij nog altijd niet erg mee. Het is voor BAM en zijn aandeelhouders te hopen dat de oude projecten snel uit de werkvoorraad verdwijnen en de bouwer prudent om gaat bij de aanname van nieuwe klussen.

 

 
Gerelateerde artikelen