VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voor de tweede keer stelt Ballast Nedam de publicatie van de jaarrekening uit omdat het in gesprek is met zijn banken. Zoals het bedrijf in 2014 al stelde zijn de opties in deze situatie beperkt.

Bouwer Ballast Nedam schreef in het prospectus voor de claimemissie vorige zomer wat er zou kunnen gebeuren als het bedrijf te maken zou krijgen met nieuwe tegenvallers. 

De bouwer zou door (een van) zijn convenanten zakken met als mogelijk resultaat het direct opeisbaar worden van leningen.

Met de banken is een viertal convenanten afgesproken, waarvan er op dit moment nog maar twee van kracht zijn. Het gaat om een minimum voor de solvabiliteit en een minimum voor de operationele winst.

Waar de grens precies ligt is niet bekendgemaakt, dit zou investeerders volgens de prospectus maar verleiden om zelf te gaan zitten rekenen. Maar het is duidelijk dat Ballast door de grote verliezen op de A15 en A2 in ieder geval door de solvabiliteitseis is gezakt.

In de prospectus werd er meteen bij gezegd dat de opties in deze situatie beperkt zijn. Ballast zag er toen een vijftal. Deze geven ook meteen een idee aan welke scenario's aandeelhouders moeten denken. In deze scenario's komen ze er bekaaid vanaf.

1. Nieuwe aandelen of ander schuldpapier uitgeven
Het eerste zou in ieder geval kunnen helpen om de solvabiliteit te herstellen. Voor schuldpapier geldt dat natuurlijk niet. Het lijkt alleen twijfelachtig of er in de markt bereidheid is nog een keer bij te storten. 

Als Ballast het toch zou proberen, zou waarschijnlijk een flinke korting moeten worden gegeven met als resultaat verwatering van zittende aandeelhouders.

2. Versnelling van verkopen, of meer verkopen

Met de geplande verkopen is het tot nu toe redelijk voorspoedig gegaan. Ook werden de offshore-activiteiten voor een niet geopenbaard bedrag verkocht aan Van Oord. 

Een volgende stap is verkoop van een hele divisie zoals de bouw- en ontwikkelingsdivisie, of de infrastructuurdivisie.

Die laatste ligt door de grote probleemprojecten niet voor de hand, dus dan zou de bouwdivisie in de verkoop gaan. Het is wel de vraag of de opbrengst nu afdoende zou zijn, aangezien dit onderdeel ook niet erg winstgevend is. 

Voor aandeelhouders zou dat betekenen dat ze blijven zitten met een bedrijf waarvan de toekomst volledig afhangt van claims tegen de overheid.

3. Overname van heel Ballast Nedam
Een andere optie is dat heel Ballast wordt overgenomen. Begin dit jaar meldde het bedrijf dat er interesse zou zijn voor een overname. Daar is sindsdien niets meer van vernomen. Mogelijk dat partijen aankijken hoe de onderhandelingen met de banken zich ontwikkelen. 

Gezien alle onzekerheid bij Ballast, zowel wat betreft claims en nieuwe verliezen op grote projecten, als op operationeel vlak, hoeven aandeelhouders waarschijnlijk niet te rekenen op een mooie premie op de koers.

De vraag is hoe hard de banken nu de duimschroeven aandraaien? Ballast stelde eerder dat het erom gaat de financiering voor de lange termijn te regelen. Maar staat daar tegenover dat het bedrijf zichzelf opsplitst of verkoopt?

De banken zitten hoe dan ook aan het stuur bij Ballast. Dat is meestal niet een situatie waarin voor aandeelhouders veel waarde wordt gecreëerd.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen