VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Rabobank is van plan de basiskosten van zijn populaire vermogensbeheerproduct Rendemix met 150 procent te verhogen. De VEB maakt namens beleggers bezwaar tegen dat voornemen.

In een keer goedkoop en goed gespreid geld beleggen. Dat is wat financiele partijen bieden met zogenaamde online vermogensbeheerproducten. 

Van Lanschot Bankiers (Evi), Robeco (Robeco One), Alex en Knab bieden dergelijke producten. Net als Rabobank dat met Rendemix zelfs een van de partijen is met de laagste kosten. 

Maar daarin zal snel verandering komen als Rabobank zijn plannen doorzet. De bank wil vanaf 1 juli de kosten voor de basisdienstverlening met 150 procent verhogen. 

Voor klanten die meer dan 24.000 euro hebben belegd in Rendemix zal de rekening nog verder oplopen aangezien ook het maximumbedrag aan kosten voor de basisdienstverlening wordt geschrapt.

De plotselinge verhoging van kosten kan beleggers op langere termijn duizenden euro's aan rendement kosten. 

Onaanvaardbaar
De VEB vindt een dergelijke verhoging van kosten onaanvaardbaar en voelt zich daarin gesteund door de vele, verontruste reacties van haar leden. Daarnaast acht de VEB deze handelswijze in strijd met de wet op het financieel toezicht en de algemene bankvoorwaarden.

Rabobank beweert dat Rabo Rendemix een eenvoudig product is, primair geschikt voor beleggers die streven naar vermogensgroei op lange termijn. Bij deze langetermijnvisie hoort een commitment van beleggers voor meerdere jaren. 

In dat licht bezien is het dan ook ongepast om beleggers eerst tegen laag tarief te binden om vervolgens de kosten extreem te verhogen. Daarbij komt dat Rabobank in de informatievoorziening naar beleggers, slechts enkele weken voor de geplande effectuering van de tariefsaanpassing, geen enkel argument voor deze draconische maatregel noemt.

Rabobank toont met deze tariefsverhoging dat zij het klantbelang klaarblijkelijk nog immer niet centraal heeft staan. De VEB verzoekt De brief aan Rabobank (pdf)  de bank daarom dringend om het besluit tot tariefsverhoging te heroverwegen.

 

(beeld: Gerard Stolk)