VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De roerige jaren van ASMI lijken achter de rug. De eigen frontend-activiteiten wilden maar niet in de beurskoers weerspiegeld worden. Maar de afgelopen jaren kwamen die tot wasdom en liep de onderwaardering langzaam uit de beurskoers.

Jarenlang was ASMI verwikkeld in een ruzie met enkele aandeelhouders.

Die klaagden over een gebrekkige governance bij de in Almere gevestigde toeleverancier aan de chipmachinesector. Volgens de rebellerende beleggers kwam die ondermaatse aansturing vooral tot uiting in de lage waardering die de markt gaf aan de zogeheten frontend-activiteiten van ASMI.

Kortgezegd was de beurswaarde van heel ASMI lager dan de som der (twee) delen. Behalve de eigen frontend-activiteiten die vanuit Almere worden aangestuurd, had het bedrijf tot maart 2013 een meerderheidsbelang (52 procent) in het aan de beurs van Hong Kong genoteerde ASM PT.

Tot die tijd moesten de winsten van ASM PT de putten vullen bij het verlieslatende front-end.

Perspectief

Hoewel de kwestie van de onderwaardering nog steeds in mindere mate rond het bedrijf hangt, komen andere zaken meer op de voorgrond te staan.

De frontend-activiteiten blijken inmiddels een goed toekomstperspectief te hebben.

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in het Amsterdamse Hilton Hotel blikte bestuursvoorzitter Chuck del Prado vorige week terug op de koersontwikkeling van ASMI in de afgelopen twee jaar.

“De impliciete waardering van onze frontend-activiteiten ligt nu boven de één miljard euro, wat zou betekenen dat we 1,5 miljard euro aan waarde gecreëerd hebben met onze frontend-activiteiten”, aldus Del Prado, zoon van oprichter en grootaandeelhouder Arthur del Prado.

Miljard

De negatieve waarde van 400 tot 500 miljoen die beleggers medio 2013 nog op het frontendonderdeel plakten, was die vorig jaar al bijgedraaid tot zo’n 425 miljoen euro positief.

Inmiddels is de kaap van één miljard euro positief voor het kernbedrijf gerond. Op de Amsterdamse beurs is de beurswaarde van ASMI bij een actuele koers die zo rond de 44 euro schommelt momenteel zo’n 2,7 miljard euro. Een verdere verkleining van dit belang lijkt vooralsnog niet aan de orde.

“We weten dat er bij onze belangrijkste klanten veel steun is voor de positie van het bedrijf in dat opzicht”, zie Del Prado tegen beleggers.

Ondergewaardeerd

Verder rondt ASMI binnenkort een aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen euro af. Het inkopen van eigen aandelen kan waarde creëren voor zittenblijvende beleggers als een bedrijf ondergewaardeerd is op de beurs. In het verleden was het bedrijf zeer stellig over de te lage waarde die de markt toekende aan de frontend-activiteiten.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering stelde financieel directeur Peter van Bommel zich wat terughoudender op. “In vergelijking met concurrenten zou je - ceteris paribus - kunnen constateren dat het aandeel ondergewaardeerd is”.

Hoewel de frontend-activiteiten, die inmiddels dus 100 procent van de eigen bedrijfsactiviteiten uitmaken, in het verleden een zorgenkindje waren, lijken er betere tijden aan te zijn gebroken.

In 2014 boekte ASMI een omzet van 545,6 miljoen euro. Met een brutomarge van 43 procent leverde dat een nettowinst op van 137 miljoen euro.

Beter

De afgelopen vier jaar slaagde ASMI er drie keer in om beter te presteren dan de markt. Alleen in 2012 lukte dat niet, vanwege de timing van investeringen door klanten. 

Hoewel de verwachte groei van de markt niet zeer spectaculair is, ziet Del Prado kansen vanwege de voortschrijdende technologie. “De geavanceerde technologienodes zijn de sweet spot voor ALD” [zie kader, red]. De ALD-technologie is het kroonjuweel van ASMI, zowel technologisch als financieel. “Minstens de helft van onze equipment-omzet is ALD”, zei Del Prado.

Daar waar transistoren steeds kleiner worden, is bij wafers juist sprake van schaalvergroting. Een aantal jaar geleden leek Intel aan te sturen op het gebruik van wafers met een diameter van 450 mm, maar daar is nu geen sprake meer van:

“Momenteel is geen van onze klanten geïnteresseerd in 450 mm wafers. Dat is positief voor ons, want het biedt ons de kans om onze marktpositie op het gebied van 300 mm wafers te versterken”.

 

Nederland halfgeleiderland

In het productieproces van chips zijn verschillende fasen te onderscheiden. Nederlandse technologiebedrijven zingen een aardig toontje mee.

De eigen bedrijfsactiviteiten van ASMI worden tot de zogeheten frontend gerekend. Dat betekent dat deze apparatuur gebruikt wordt om wafers (stukken silicium) zo te bewerken dat er elektronische schakelingen ontstaan. 

ASMI produceert verschillende soorten frontend-systemen, maar de belangrijkste technologie is Atomic Layer Deposition (ALD). Hierbij gaat het om het aanbrengen van zeer dunne (atomaire) lagen die bijvoorbeeld als isolatie kunnen dienen.

ASML uit Veldhoven, een voormalige joint venture van ASMI en Philips, richt zich op een  specifieke maar essentiële schakel in het productieproces: lithografie. Lithografie-apparatuur kan ook onder frontend gerekend worden.

Wanneer de schakelingen eenmaal gevormd zijn, moeten de individuele chips onder andere nog losgesneden en verpakt worden. Dit valt onder de noemer backend. In deze markt is het in Hong Kong gevestigde ASM Pacific Technology actief, waar ASMI momenteel nog een belang van een kleine 40 procent in aanhoudt.

Ook het in Duiven gevestigde Besi, net als ASMI genoteerd aan de Amsterdamse Midkap, richt zich op backend. Dit bedrijf is begin jaren ’90 ontstaan toen het Duitse Berliner Elektro de Nederlandse backend-dochter Fico overnam van ASMI.

 

 

 

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen