VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zes ontwikkelingen met grote invloed op de beurzen. Hoe drijven ze de prestaties van bedrijven? Deze keer: de halfjaarcijfers van Wolters Kluwer.

Wolters Kluwer kwam met prima halfjaarcijfers die op de Amsterdamse beurs ook goed werden ontvangen.

Het gaat vooral goed in de Verenigde Staten en in Azië. Voor het hele jaar verwacht Wolters een verbetering van de marge waardoor de winst verder zal toenemen.

De nettowinst kwam uit op 235 miljoen euro, een kwart meer dan in dezelfde periode in 2014. De winst voor rente, belasting en afschrijvingen (EBITDA) kwam 23 procent hoger uit op 469 miljoen euro.

De omzet ging 17 procent omhoog. Wolters Kluwer handhaaft de verwachting voor heel 2015: een rendement op het geïnvesteerde vermogen van 8 procent, een operationele winstmarge tussen 21 en 21,5 procent.

1.Economisch herstel zichtbaar in de sector?

undefinedNiet overal. In Noord-Amerika wel, hier zag Wolters een versnelling van de organische groei naar 5 procent. Prettig, want Wolters Kluwer genereert ruim de helft van zijn omzet in de VS.

In Europa was er een daling van 2 procent. In Azië en de rest van de wereld lag de groeivoet op 6 procent.

 

2.Valuta

undefinedDe omzetstijging van 17 procent is voor een belangrijk deel te danken aan valuta-effecten. Zonder valutameevallers was de groei slechts 3 procent.

Zonder de gevolgen van overnames en afstotingen resteert nog maar 2 procent. Dat is wel een verdubbeling ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar, toen dit groeicijfer 1 procent was.

 

3. Opkomende markten (met name China)

undefinedChina is niet zo belangrijk voor Wolters Kluwer. Alleen bij de ontwikkelingen in de divisie die zich bezighoudt met informatie over de gezondheidszorg wordt melding gemaakt van een onder druk staande markt in China.

De groei in Azië als geheel stemt echter desondanks tot tevredenheid.

4. Impact Griekenland

undefinedOver Griekenland wordt in het persbericht van Wolters Kluwer niet gerept.

 

5. Gevolgen herstructureringen

undefinedBeperkt. Wolters verwacht dat er over heel 2015 voor 35 miljoen euro aan herstructureringskosten genomen moeten worden. Dat is 1 miljoen minder dan in 2014.

 

6. Lage rente

undefinedWolters Kluwer zag de nettoschuld met 7 procent afnemen tot iets meer dan 2 miljard euro. Samen met de lagere rente zou dit moeten leiden tot duidelijk lagere financieringslasten, maar het tegendeel was het geval.

Financieringslasten waren 67 miljoen euro, duidelijk meer dan de 49 miljoen van vorig jaar. Dit had vooral te maken met een verliespost van 16 miljoen euro op een herwaardering van dollarverplichtingen naar euro’s.

 

 

 
Gerelateerde artikelen