VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Chemiebedrijf DSM heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet met 12 procent opgevoerd tot bijna 2 miljard euro, terwijl de nettowinst uit doorlopende activiteiten met 6 procent groeide. De winst per aandeel kwam 4 procent hoger uit op 0,74 euro.

DSM profiteerde van een toenemende vraag naar voedingsingrediënten voor mens en dier. In dat deel van het bedrijf (Nutrition) groeide de omzet met 16 procent en het verkoopvolume met 5 procent.

De afdeling Performance Materials, waar kunststoffen voor auto’s, verpakkingen en smartphones worden gemaakt, groeide met 8 procent op jaarbasis wat minder snel.

De nettowinst steeg met ruim een kwart naar 99 miljoen euro, tegen 78 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar.

DSM toonde zich tevreden met de resultaten, ook gezien de moeilijke markt waar het bedrijf zich in bevindt. Maar het bedrijf kondigde alvast een grootschalige reorganisatie aan.

Economisch herstel zichtbaar in de sector?
undefinedNiet echt. De concurrentie is moordend en DSM zegt te maken te hebben met ‘toenemend complexe markten’ waardoor het bedrijf wordt uitgedaagd steeds vernieuwender en duurzamer producten te ontwikkelen.

DSM heeft als grootste vitaminemaker ter wereld nu veel last van de lagere prijzen van bijvoorbeeld vitamine E. De prijzen van vitamines zijn met meer dan 30 procent gedaald, onder meer doordat Chinese concurrenten vitaminefabrieken bijbouwen.

Valuta
undefinedDe omzetgroei is voor een groot deel het gevolg van de gunstige ontwikkeling van wisselkoersen. De volumegroei bedroeg 3 procent, terwijl de gemiddelde verkoopprijs met 2 procent daalde. Het valutaeffect stuwde de omzet met 10 procent.

Opkomende markten, met name China
undefinedHet omzetaandeel van de opkomende markten nam verder toe bij DSM, tot een niveau van 43 procent (vorig jaar 41 procent). Sinds dit kwartaal draait het overgenomen bedrijf Aland volledig mee in de boeken.

Aland is een in Hong Kong gevestigde producent van vitamine C met een productievestiging in China.

En er werd samen met het Chinese NHU een joint venture opgezet voor de productie van ‘performance plastics’. Desondanks viel de omzet in China iets terug.

Impact Griekenland?
undefinedOver Griekenland geen woord bij DSM.

Gevolgen herstructureringen?
undefinedDie zijn nog onduidelijk, maar ze komen er wel aan. DSM gaat stevig reorganiseren om kosten te besparen.

Vooral bij de ondersteunende diensten en de divisie Voeding staan ingrijpende efficiency-maatregelen en kostenbesparingen op stapel. DSM maakt later dit jaar bekend hoe de reorganisatie uitpakt en hoeveel banen verloren gaan.

In het eerste kwartaal werd al een verlies genomen op de fabrieken voor caprolactam, een grondstof voor nylon en plastics, en de composiet-harsenproductie. Deze werden verkocht aan investeringsmaatschappij CVC. Dat leverde toen een boekverlies op van 130 miljoen euro.

 

Lage rente
undefinedGeen meevallers hier. De betaalde rente nam in de eerste helft van 2015 toen van 134 tot 179 miljoen euro. Dit had vooral te maken met de hogere schuld en het hedgen van de rentelasten op een obligatielening.

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen