VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

In het westen wordt de laatste jaren veel geklaagd dat bedrijven te weinig investeren en te veel geld uitkeren in de vorm van dividenden of aandelenopkoopprogramma’s. Door Aziatische bedrijven wordt wel volop geïnvesteerd, de resultaten zijn stof tot nadenken.

Het idee dat het bedrijfsleven in de VS en Europa te weinig investeert duikt regelmatig op. De kerngedachte is dat het bedrijfsleven recordwinsten maakt, maar deze vervolgens niet herinvesteert maar op een bankrekening laat staan of teruggeeft aan aandeelhouders.
 
Op het eerste gezicht lijkt hier een kern van waarheid in te zetten. In Nederland zakten de totale bedrijfswinsten in 2008 en 2009 flink weg na recordjaar 2007 toen ruim 188 miljard euro winst werd gemaakt. In 2010 werd echter alweer een nieuw record neergezet van circa 201 miljard dollar.
 
De jaren erna waren iets minder, maar er was geen sprake van een grote terugval. Tegelijkertijd daalden de investeringen van het Nederlandse bedrijfsleven in de meeste jaren.

Records
 
In de VS wordt tegelijkertijd record op record gestapeld als het gaat om aandeleninkoop en dividenduitkeringen. Naar verwachting geven de bedrijven uit de S&P 500 dit jaar meer dan 1 biljoen dollar terug aan aandeelhouders.
 
Deze ontwikkelingen sommige beleggers een doorn in het oog. Topman Larry Fink van vermogensbeheerder BlackRock roept bedrijven bijvoorbeeld regelmatig op meer te investeren. Dit zou de winstgevendheid op de lange termijn ten goede komen.
Het is echter maar de vraag of bedrijven wel genoeg goede ideeën en projecten hebben om in te investeren. Een analyse van website Zerohedge, die nota bene tot doel had te laten zien dat de economie niet groeit omdat alle winst naar aandeelhouders gaat, wijst uit dat dit niet zo is.
Zo blijken de kapitaaluitgaven door S&P 500 bedrijven ten opzichte van 1995 in relatieve zin juist licht te zijn gestegen. Er wordt dus volop geïnvesteerd. De gedachte dat er briljante ideeën op de plank blijven liggen omdat er geld aan aandeelhouders wordt uitgekeerd lijkt hierdoor te worden ondergraven.

Verkeerd
 
Dat het snel kan ontsporen met investeringen is te zien in Azië. Hier zette investeringsmaatschappij CLSA uit Hongkong de prestaties van de 2500 grootste Aziatische bedrijven, Japan uitgesloten, op een rij. Voor aandeelhouders volgden uit de analyse enkele pijnlijke conclusies.
 
Zo haalt 38 procent van de bedrijven een lager rendement op het geïnvesteerd vermogen dan zijn kapitaalkosten. Daarnaast is 13 procent cashflow negatief. De bedrijven in Azië zijn meer gericht op omzetgroei dan op winstgevendheid, constateert CLSA.
 
Dit is ook te zien aan de totale omzet- en winstgroeicijfer van het bedrijfsleven in Azië. De eerste is steevast hoger dan de laatste. Volgens econoom Chetan Ahya van Morgan Stanley groeide de omzet van Aziatische bedrijven in 2011 met 22 procent, terwijl de winst met 7 procent toenam. In 2014 was het groeitempo flink gezakt maar ging het met de omzet nog steeds harder dan met de winst.
 
Dit past op zich bij een economie die snel groeit. Bij grote investeringen horen echter onvermijdelijk ook verkeerde investeringsbeslissingen.
 
Met dividenduitkeringen waar geen financiële ruimte voor is en aandeleninkopen tegen veel te hoge prijzen kan veel aandeelhouderswaarde worden vernietigd. De schade door onrendabele investeringen is echter niet minder groot. De kunst is een goede balans te vinden.

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen