VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggersvereniging VEB stelt het Duitse autoconcern Volkswagen aansprakelijk voor de schade die beleggers hebben geleden na het overtreden van milieuregels in de Verenigde Staten.

De aansprakelijkstelling door de VEB heeft betrekking op de onjuiste, onvolledige en misleidende verklaringen van Volkswagen over het voldoen aan alle milieuregels in de Verenigde Staten en elders, terwijl Volkswagen wist dat bepaalde software was ontwikkeld en toegepast om die milieuregels te omzeilen. Door deze manipulatie was de koers van het Volkswagen aandeel kunstmatig hoog.

undefined English version

Met de manipulatie  handelde Volkswagen onrechtmatig; niet alleen jegens autobezitters, maar ook jegens haar eigen aandeelhouders.

Binnen twee handelsdagen verloor het aandeel Volkswagen ruim 35% van haar waarde na het bekend worden van deze onrechtmatigheid.

Manipulatie milieutesten
Op vrijdag 18 september 2015 publiceerde United States Environmental Protection Agency (EPA) een persbericht waarin bekend werd gemaakt dat Volkswagen AG, Audi AG en Volkswagen Group of America Inc sinds 2009 dieselauto’s hebben geproduceerd en verkocht die software bevatten waarmee bepaalde milieutesten kunnen worden gemanipuleerd.

Hierdoor kan het Duitse bedrijf een boete oplopend tot 18 miljard dollar opgelegd krijgen. 

Beurskoers implodeert
Op 21 september 2015, de eerste dag van de handel nadat EPA's aankondiging openbaar werd, verloor het aandeel Volkswagen AG aandeel 20% van haar waarde op de Duitse beurs in Frankfurt.

Op de daaropvolgende handelsdag daalde nog aandeel eens 22% naar een 2-daagse cumulatieve daling van 35% van de waarde voor de aandeelhouders.

Schade
De aandeelhouders van Volkswagen hebben schade geleden doordat het bedrijf bewust relevante wet- en regelgeving in de Verenigde Staten heeft overtreden en daarover geen mededelingen aan beleggers heeft  gedaan.

Integendeel, Volkswagen claimde onterecht zeer milieuvriendelijke auto’s te produceren waarmee zij de indruk wekte een groter marktaandeel en dus hogere omzet te kunnen genereren.  Daarmee heeft  Volkswagen beleggers bij het kopen en/of houden van aandelen misleid.

Indien Volkswagen het beleggend publiek voldoende had ingelicht, zouden beleggers de aandelen niet hebben gekocht of gehouden dan wel hebben gekocht tegen een lagere prijs.

Collectieve actie
Om Nederlandse beleggers en Europese beleggers die via een Nederlandse bank of broker hebben gehandeld te kunnen vertegenwoordigen bij een mogelijke procedure, heeft de VEB deze aansprakelijkstelling verzonden.

Op deze wijze hebben het bestuur en de raad van commissarissen van Volkswagen weet van de voorlopige vordering van de beleggers en kan de VEB namens hen een collectieve actie starten.

De VEB heeft Volkswagen uitgenodigd in gesprek te gaan over mogelijke compensatie van de schade die beleggers hebben geleden.

Gekocht in Nederland
De VEB zal in deze collectieve actie opkomen voor de aandeelhouders Volkswagen die (1) hun aandelen Volkswagen in bezit hadden op vrijdagavond 18 september 2015 nabeurs, (2) die aandelen Volkswagen hebben gekocht via een beleggingsrekening in Nederland of via een Nederlandse bank of broker, en (3) verlies hebben geleden.

 

Meld u hier aan om op de hoogte te blijven van deze actie