VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Collectieve acties tegen en BP en Volkswagen beëindigd

15-09-2021

Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) inzake VEB-BP van 12 mei 2021 heeft de VEB besloten de procedures tegen BP en Volkswagen in Nederland niet door te zetten.

Lees verder

Update VEB-acties

21-07-2021

Door corona hebben de juridische acties van de VEB de nodige vertraging ondervonden. Inmiddels lopen de meeste zaken gelukkig weer door. De VEB-acties inzake LCI en InnoConcepts zijn zelfs afgewikkeld. Er zijn belangrijke ontwikkelingen in de zaak tegen BP die hun weerslag hebben op de procedure van de VEB tegen Volkswagen. Ook heeft de Staat cassatie ingesteld tegen de beschikking van de Ondernemingskamer in de SNS-schadeloosstellingsprocedure. De VEB heeft met NIBC recent geschikt over het al dan niet te laat melden van voorwetenschap. Tot slot overweegt de VEB om een procedure te starten tegen ABN Amro wegens het te laat en onjuist melden van de aanvullende verdenking van het OM. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Update VEB-acties

06-01-2021

Ook de juridische acties van de VEB hebben hinder ondervonden van het coronavirus. Zittingen zijn uitgesteld, en de afwikkeling van schikkingen heeft vertraging opgelopen. Hiernaast volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Update VEB-acties

03-07-2020

Ook de juridische acties van de VEB hebben hinder ondervonden van het coronavirus. Zittingen zijn uitgesteld, en de afwikkeling van schikkingen heeft vertraging opgelopen. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Update VEB-acties

18-07-2019

In 2019 zullen diverse schikkingen worden afgewikkeld. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Update internationale procedures van de VEB tegen BP en Volkswagen

15-04-2019

De Advocaat-Generaal heeft de Hoge Raad geadviseerd in de zaak van de VEB tegen BP om vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Dit advies is ook van belang voor de procedure van de VEB tegen Volkswagen.

Lees verder

VEB dagvaardt Volkswagen

08-02-2016

Sjoemelsoftwareschandaal: ook beleggers zijn misleid
De VEB heeft eind vorige week Volkswagen voor de Nederlandse rechter gedagvaard in de nasleep van het sjoemelsoftwareschandaal. Volkswagen heeft haar aandeelhouders misleid door onjuiste en misleidende uitlatingen.

Lees verder

Volkswagen niet bereid tot overleg met VEB

15-10-2015

Weg vrij voor collectieve actie gedupeerde Volkswagen beleggers

Lees verder

VEB stelt Volkswagen aansprakelijk voor schade beleggers

25-09-2015

Beleggersvereniging VEB stelt het Duitse autoconcern Volkswagen aansprakelijk voor de schade die beleggers hebben geleden na het overtreden van milieuregels in de Verenigde Staten.

Lees verder