VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Door beleggers ruim drie weken extra tijd te geven, hopen de bieders op beursfonds Ten Cate alsnog genoeg steun te krijgen om de overname door te zetten. De VEB wil dat beleggers daarbij de meest actuele informatie van de onderneming ter beschikking krijgen. Desnoods moet daartoe de aanmeldtermijn worden verlengd.

Dat vraagt de VEB donderdag in een brief aan het Ten Cate-bestuur. Lees hier de brief

Na het sluiten van de reguliere aanmeldperiode die bijna twee maanden duurde, haalde Gilde slechts 60,55 procent van de aandelen binnen. 

Een voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk laag percentage. In de meeste gevallen heeft een koper bij het sluiten van het loket de steun vergaard van tussen de 80 en 95 procent van de aandelen.

Een verlenging zoals Gilde en TenCate hebben aangekondigd, kan volgens de Nederlandse overnameregels maar één keer voor een maximale periode van tien weken.

In dit geval is de aanmeldperiode slechts verlengd met ruim drie weken tot en met 14 januari 2016. Beleggers moeten in die periode beslissen of ze akkoord gaan met het bod van 24,60 euro per aandeel. Dat is de prijs waarmee het consortium van private investeerders onder leiding van Gilde meer dan negen maanden geleden Ten Cate heeft benaderd.

Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over het bod dienen beleggers over de meest actuele resultaten van Ten Cate te beschikken, zoals de resultaten over boekjaar 2015. De VEB vraagt Ten Cate daarom voor het sluiten van de aanmeldperiode haar jaarcijfers beschikbaar te stellen.

Mocht het bedrijf daartoe niet in staat zijn, dan zou het bestuur en commissarissen passen om bij het consortium aan te dringen op verlenging van de aanmeldtermijn zodat aandeelhouders alsnog hun beslissing op actuele gegevens kunnen baseren. Dergelijk handelen past in de belofte van Ten Cate om terdege rekening te houden met de belangen van haar aandeelhouders.
Gerelateerde artikelen