VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wie treft blaam bij het scheeflopen van een obligatie, waardoor beleggers voor honderdduizenden euro’s gedupeerd zijn? Uitgevende instelling Vivat, het vroegere Reaal zegt juist te hebben gehandeld. De VEB vraagt daarom Euronext naar zijn handelen in deze onverkwikkelijke situatie.

Beleggers hebben dagenlang gehandeld in een obligatie van Vivat zonder dat zij er van op de hoogte waren dat de coupons al uitgekeerd waren.

Hierdoor betaalden zij veel te veel voor de obligatie. Waar de beurs, Euronext, normaal gesproken beleggers informeert via het uitbrengen van een zogeheten notice, bleef het nu dagenlang stil.

 

Buiten schot

Bij de nationalisatie van bank-verzekeraar SNS Reaal is een aantal obligaties buiten schot gebleven. Dat zijn de obligaties van SRLEV, het dochterbedrijf dat nu actief is onder de naam Vivat. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de eeuwigdurende 9% SRLEV obligatie.

Na de nationalisatie van SNS Reaal is de rentebetaling bij deze obligaties op aandringen van de Europese Commissie stopgezet.

Sinds kort is Vivat in private handen van het Chinese financiële conglomeraat Anbang, daarmee is de Nederlandse staat verlost van dit onderdeel.

 

Opheldering

De VEB vroeg enige weken geleden Vivat, als uitgevende instelling van de 9% SRLEV obligatie, opheldering over de uitbetaling van achtergestelde rente.

De koers van deze SRLEV obligatie bleef ondanks de reeds uitgekeerde achtergestelde rente nog dagenlang op een te hoog niveau hangen. Beleggers hebben daardoor gezamenlijk tonnen te veel betaald voor deze obligatie.

Vivat schrijft in reactie op vragen van beleggersvereniging VEB dat zij beleggers ‘voldoende’ heeft geïnformeerd. De betaling van achterstallige rente op 6 november is volgens de verzekeraar gedaan aan beleggers die volgens de boeken van Euroclear en Clearstream recht hadden op die betaling. 

Vivat stelt als uitgevende instelling ook dat het tijdig en in lijn met de gestelde voorwaarden in het uitgiftedocument (prospectus) van de obligatie alle beleggers heeft geïnformeerd. Zo deelde Vivat middels een persbericht op 23 oktober beleggers mee dat de achtergestelde rente op 6 november zou worden uitbetaald.

Vervolgens heeft het bedrijf op 26 oktober een bericht verstuurd aan Euroclear en Clearstream én Euronext.

 

Vragen aan Euronext

Naar aanleiding van de reactie van Vivat richt de VEB zich nu tot Euronext met een zevental vragen.Lees hier de brief Zo wil de vereniging namens gedupeerde beleggers weten waarom de beurzenuitbater eerder liet weten niet goed geïnformeerd te zijn door Vivat terwijl deze benadrukt dat wel te hebben gedaan.

Ook wil de beleggersvereniging weten waarom Euronext, uiteindelijk geen actie heeft ondernomen om de scheefgelopen situatie achteraf te herstellen. Buitenlandse beurzen hebben dat wel gedaan.
Gerelateerde artikelen