VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Sjoemelsoftwareschandaal: ook beleggers zijn misleid
De VEB heeft eind vorige week Volkswagen voor de Nederlandse rechter gedagvaard in de nasleep van het sjoemelsoftwareschandaal. Volkswagen heeft haar aandeelhouders misleid door onjuiste en misleidende uitlatingen.

In de handelsdagen na het uitkomen van het schandaal verloor het aandeel Volkswagen ruim 35% van haar waarde.

Volkswagen heeft onrechtmatig jegens haar aandeelhouders gehandeld door onjuiste en misleidende uitlatingen te doen over het vermogen van de Volkswagen auto's en de stikstofoxiden-uitstoot, terwijl bewust met behulp van de sjoemelsoftware de uitstootresultaten werden gemanipuleerd. Ook de Volkswagen jaarrekeningen over 2008-2014 gaven geen getrouw beeld van de behaalde verkopen en winsten. De resultaten zijn immers behaald door de nodige kunstgrepen.

Tot slot deed Volkswagen de markt en haar aandeelhouders geloven dat zij duurzaamheid hoog in het vaandel had staan. Ten onrechte; zo informeerde Volkswagen op 11 september 2015 – twee weken voor de publiekelijke ontmaskering – de markt nog met haar koppositie in de Dow Jones Sustainability Index: “Volkswagen is world’s most sustainable automotive group”. Dit terwijl VW wist dat de uitstootresultaten van haar dieselauto’s werden gemanipuleerd.

Door de misleiding hebben beleggers tegen een te hoge beurskoers gehandeld in de aandelen Volkswagen.

Volkswagen onthield haar beleggers bovendien van koersgevoelige informatie toen de Amerikaanse autoriteiten vanaf mei 2014 de sjoemelsoftware op het spoor waren gekomen.


Geen bereidheid tot overleg

De VEB stelde Volkswagen op 25 september 2015 aansprakelijk voor de schade die beleggers hebben geleden na het overtreden van milieuregels in de Verenigde Staten. In haar zeven regels tellende antwoord wijst de autofabrikant alle aansprakelijkheid van de hand. Volkswagen meent haar beleggers adequaat te hebben voorgelicht: “Volkswagen properly fulfilled its capital market duties”.


Openlijke schuldbekentenis van Volkswagen

In paginagrote advertenties liet Volkswagen op 15 oktober 2015 weten: “Het zal u niet ontgaan zijn. Bij Volkswagen hebben we een flinke fout gemaakt: we hebben uw vertrouwen geschonden. Iets waar we ons diep voor schamen. Daar koopt u niet veel voor, dat beseffen we. Onze woorden zullen dan ook niet zonder daden zijn. We beloven dat we dit probleem oplossen voor elke klant die erdoor geraakt wordt. En gaan er alles aan doen om uw vertrouwen terug te winnen.[…].


Procedures tegen Volkswagen
Door toepassing van de sjoemelsoftware handelde Volkswagen onrechtmatig: niet alleen jegens autobezitters, maar ook jegens haar eigen aandeelhouders.

Naar verwachting worden er het komende jaar meer procedures tegen Volkswagen aanhangig gemaakt.

De dagvaarding van de VEB is een eerste stap in een proces dat waarschijnlijk jaren gaat duren.


Collectieve actie voor achterban die handelt via een Nederlandse broker


De VEB komt in deze collectieve actie op voor de aandeelhouders van Volkswagen die (1) hun aandelen Volkswagen in bezit hadden op vrijdagavond 18 september 2015 nabeurs en (2) die aandelen Volkswagen hebben gekocht of aangehouden via een beleggingsrekening in Nederland of via een Nederlandse bank of broker..

 

Meld u hier aan voor de actie