VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het proces richting compensatie van gedupeerde Fortis-beleggers gaat een nieuwe fase in, nadat de VEB, Ageas en een aantal claimorganisaties donderdag de schikking hebben voorgelegd aan de rechter. Tegelijkertijd krijgen gedupeerde aandeelhouders hulp bij berekening van de mogelijke compensatie die zij kunnen verwachten.

Ruim 1,2 miljard euro aan compensatie is beschikbaar voor gedupeerde aandeelhouders Fortis. Dat zijn Ageas (rechtsopvolger van Fortis), de VEB en andere claimorganisaties afgelopen maart overeengekomen.

Om de schikking rechtsgeldig te maken, zal de rechter zijn goedkeuring aan het onderling gesloten akkoord moeten geven. De VEB heeft de schikking daarom donderdag voorgelegd aan het Gerechtshof Amsterdam, samen met Ageas en een aantal andere vertegenwoordigers van gedupeerde beleggers.

In de WCAM-procedure zal de rechter oordelen of de schikking algemeen verbindend wordt. Daarmee zullen voorwaarden en uitwerking van het akkoord voor alle gedupeerde Fortis-beleggers van kracht zijn, tenzij zij individueel uitdrukkelijk aangeven dit niet te willen (via een zogenaamde ‘opt-out' Een belangrijk onderdeel van de WCAM-procedure is de algemeen verbindend verklaring. Daarmee geldt de schikking automatisch voor alle Fortis-beleggers die voldoen aan de deelnemingscriteria. Tenzij deze beleggers tijdig een verzoek tot een opt-out indienen. Daarmee zien zij af van compensatie uit de schikking, waarmee zij het recht houden tot het bewandelen van andere rechtswegen.).

Een positieve rechterlijke toets van de schikking zal compensatie voor gedupeerde Fortis-beleggers een stap dichterbij brengen. Het oordeel van de rechter wordt eind 2017 verwacht. Uitbetaling van compensatie volgt naar verwachting een jaar later, eind 2018. Voordien krijgen beleggers nog ruim de tijd om hun claim in te dienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijkBekijk video met uitleg over de WCAM-procedure.Bereken hoeveel geld u terugkrijgt
Inmiddels kunnen beleggers zelf berekenen hoeveel zij mogelijk aan schadevergoeding ontvangenNaar de rekenmodule. Ageas heeft daartoe een online rekenmodule ontwikkeld die te vinden is op de website van de Fortis-schikking: www.FORsettlement.com. Na invullen van enkele gegevens krijgen beleggers een indicatie van het mogelijk te ontvangen bedrag in 2018.


In de rekenmodule wordt onderscheid gemaakt tussen algemene compensatie en de hogere VEB-ledencompensatie. In de module heet een belegger die kwalificeert voor de ledencompensatie ‘Actieve claimant’. Een ‘Non-actieve claimant’ komt in aanmerking voor de algemene compensatie.

Controleer hier uw Fortis-registratie


Rustig afwachten
Op dit moment hoeft u nog geen claim(s) in te dienen. Via deze website, magazine Effect en de website www.FORsettlement.com zal tijdig worden aangekondigd wanneer dit aan de orde is.Vragen?
Veel antwoorden op mogelijke vragen zijn te vinden op www.FORsettlement.com en op de VEB-website. Voor vragen die hier niet worden beantwoord, is een Nederlandstalig callcenter van Fortis te bereiken via 030-25 25 359.

Veel gestelde vragen Fortis-schikking