VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Flitshandelaar annex liquiditeitsverschaffer Flow Traders is op de Amsterdamse beurs een vreemde eend in de bijt. Dat blijkt ook uit de potentieel te verdienen bonussen van de bestuurders. Die kunnen op vele malen hun basissalaris uitkomen.

Zo kregen de beide bestuursvoorzitters Sjoerd Rietberg en Dennis Dijkstra over 2015 een bonus die met drie miljoen euro ruim 30 keer hun, weliswaar bescheiden, basissalaris was. 

Ongeveer een vijfde van de aanwezige beleggers stemde vanwege die scheve verhouding tussen het vaste salaris en de jaarbonus net als de VEB tegen het beloningsbeleid.

Dat bleek onlangs tijdens de eerste publieke aandeelhoudersvergadering van Flow Traders sinds de beursgang vorig jaar juli. Daarvoor waren zo’n dertig beleggers naar het hoofdkantoor van Flow Traders getogen.

 

Veelvoud

De helft van die jaarbonus is wel voorwaardelijk en dient in het jaar na toekenning als extra buffer. Als Flow Traders verlieslatend is, krijgt niemand een bonus. 

De Nederlandse regels voor goed ondernemingsbestuur schrijven voor dat het variabele deel van de beloning ‘passend’ moet zijn ten opzichte van het basissalaris.

Flow Traders hanteert een ander uitgangspunt. Mocht het bedrijf in een bepaald jaar geen winst maken, dan krijgt dus geen enkele werknemer, waaronder de bestuurders, een bonus. Maar als er wel een plus onderaan de streep resteert, dan is de bonuspot maximaal 40 procent van de operationele jaarwinst.

Daardoor kan de jaarbonus op een veelvoud van het vaste salaris uitkomen en is er feitelijk geen limiet voor de variabele beloning. Dat was voor een flink deel van de aanwezige beleggers reden om hun ongenoegen te laten blijken.

Bij de beleggersbijeenkomst was ongeveer 75 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd.

 

Handelaars

Flow Traders houdt zich bezig met de aan- en verkoop van zogeheten exchange traded products, ofwel indextrackers en andere passieve beleggingsproducten. Het enige andere beursgenoteerde bedrijf met vergelijkbare activiteiten is het Amerikaanse Virtu.

De Amsterdamse handelaren kopen en verkopen deze ‘exchange-traded products’ (etp’s) voortdurend. Flow Traders verdient aan het verschil tussen de eigen bied- en laatprijzen en de prijzen van de onderliggende effecten.

Door de onderliggende waarde aan te houden als hedge en slechts te profiteren van verschillen tussen de koers en de intrinsieke waarde probeert het Amsterdamse bedrijf winst te boeken tegen een laag risico.

 

Lage basissalarissen

De lage basissalarissen zorgen ervoor dat het bedrijf niet gebukt gaat onder te hoge vaste lasten.

Door het bonussysteem met de ingebouwde voorwaardelijkheid zijn medewerkers in zekere zin meer nog dan aandeelhouders de partij die als eerste de klappen opvangt in slechte tijden. Bovendien hebben zij geen recht op een vertrekvergoeding bij vrijwillig vertrek.

 

Grillen

De resultaten van Flow Traders zijn sterk afhankelijk van de grillen van de beurs.

Kort gezegd komt het erop neer dat hoge omzetten en veel volatiliteit Flow Traders in de kaart spelen. In tijden met weinig handel en koersen die niet van hun plaats komen, heeft het bedrijf het moeilijk.

De koers van het aandeel stelt de laatste maanden wat teleur.

Na een introductiekoers van 32 euro en een openingskoers van 34 euro steeg Flow Traders tegen het einde van 2015 spectaculair, met name als gevolg van goede resultaten in het derde kwartaal.

Na tegenvallende resultaten in het vierde kwartaal en het eerste kwartaal van 2016 is de euforie verdwenen en de koerswinst geheel verdampt: inmiddels noteert het aandeel rond de 30 euro.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen