VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Door de lage olieprijs moet Shell geld lenen om royaal dividend te blijven uitkeren. Het dividend koppelen aan de olieprijs zou beter kunnen zijn, zo beaamde de onderneming dinsdag tijdens de vergadering met aandeelhouders. Voorlopig lijkt dat een brug te ver.

Ons beleid is om het dividend in Amerikaanse dollars in lijn te laten groeien met onze visie op de onderliggende winsten en cash flows.” Meer dan één zin heeft Shell niet nodig om zijn dividendbeleid uiteen te zetten.

Tegelijkertijd is dit beleid een van de belangrijkste pijnpunten waarmee Shell nu te maken heeft. De lage olieprijs hakt zo hard in op de winst en kasstroom dat de onderneming meer uitkeert dan er in kas zit. Daardoor wordt Shell op de lange termijn langzaam uitgehold.

“Waarom houdt Shell vast aan deze uitkering en wordt deze niet meer gerelateerd aan de onderliggende cash flows?”, vroeg VEB-directeur Paul Koster dinsdag tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Het antwoord van cfo Stephen Henry was voorzichtig maar veelzeggend: “Het is misschien beter om het dividend te koppelen aan de olieprijs, die direct invloed heeft op de kasstroom, maar helaas wordt de visie van de VEB niet breed gedragen onder Shell-aandeelhouders. Het merendeel wil een stabiele uitkering, zo blijkt uit enquêtes.”, aldus Henry.

Het antwoord van Henry is opvallend in het licht van de stellige uitspraken die Shell in het verleden deed over het dividendbeleid. Tegelijkertijd probeerde hij aandeelhouders gerust te stellen door duidelijk te maken dat Shell  alles in het werk stelt om de dividenduitkering intact te houden. “De BG-deal heeft onze blootstelling aan de olieprijs verminderd door assets toe te voegen met relatief goedkope oliebronnen”, aldus Henry.

Verkopen
Desalniettemin is de overname van BG ook een van de redenen voor de verslechterde financiële positie van het energieconcern. De overname van BG Group heeft forse impact op de balans, waardoor lenen om het dividend intact te houden steeds lastiger wordt. Daarmee wordt verkoop van activiteiten het belangrijkste fundament onder het dividend. Shell heeft een verkoopprogramma van bedrijfsonderdelen voor 30 miljard opgetuigd.

“De 30 miljard dollar wordt verspreid over drie jaar dus het gaat om 10 miljard dollar per jaar. Gemiddeld genomen verkochten wij voor 5 a 6 miljard dollar assets per jaar in de laatste jaren, dus dit is ongeveer twee keer zo veel.”, aldus cfo Henry die verder meedeelde dat hier geen sprake is van een totale uitverkoop. “30 miljard dollar is slechts 10 procent van ons balanstotaal”.

Shell gaf aan dat veel traditionele energiebedrijven weliswaar krap bij kas zitten, maar dat er gezonde belangstelling is van private equity partijen en pensioenfondsen om de bezittingen van Shell over te nemen.

De voorzitter van de raad van commissarissen, Charles Holliday, liet daarbij optekenen dat een groot gedeelte van de activiteiten – denk aan chemiefabrieken en raffinagebedrijven – geen last hebben van de lage olieprijs. Het idee in de markt dat Shell tegen afbraakprijzen afscheid moet nemen van activiteiten is volgens de oliegigant dus onjuist.

Klimaatresolutie
Veel aandacht vooraf en tijdens de vergadering ging uit naar een resolutie van de activistische aandeelhouder Follow This. Die roept Shell op een duurzaam energiebedrijf te worden en te stoppen met het zoeken naar nieuwe olie- en gasbronnen. `

Voor de meeste beleggers, waaronder de VEB, is de noodzaak onmiskenbaar dat Shell moet verduurzamen om op de lange termijn bestaansrecht te hebben. De resolutie van Follow This is sympathiek, maar extreem en daardoor in uitvoering operationeel te belemmerend voor Shell in zijn inspanningen om de energietransitie effectief en efficiënt te adresseren.

Volgens topman Van Beurden is de strategie die Follow This voorstaat “onverantwoord”. De schaal die nodig is om een dergelijke transitie te realiseren is enorm en zal vele decennia duren.

“Een versnelde verschuiving naar duurzame energie levert te grote risico’s op voor lagere rendementen voor aandeelhouders, dat het onverstandig is om investeringen in olie en gas in te ruilen voor duurzame energie alleen”.

De meeste aandeelhouders waren het met ceo Van Beurden eens. 97 procent van de aandeelhouders stemde tegen de klimaatresolutie.

 

 


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen