VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De reddingsoperatie van het Belgisch-Nederlandse farmaciebedrijf Fagron is nagenoeg voltooid, maar de prijs voor beleggers is hoog geweest. Na de forse koersdaling sinds de eerste helft van 2015 wordt hun belang verder versnipperd door een grootschalige kapitaalronde.Het bestuur belooft betere tijden maar wil die nog niet met harde cijfers onderbouwen.

Fagron treft momenteel de laatste voorbereidingen om de met schulden overladen balans recht te trekken. Naar verwachting zal begin juni de claimemissie worden gelanceerd die de leverancier van apothekersmateriaal definitief uit de gevarenzone moet loodsen.

Beleggers storten binnenkort in totaal 220 miljoen euro vers geld. Daarvan komt 130 miljoen euro uit een onderhandse plaatsing van nieuwe aandelen bij zes grote beleggers. De resterende 90 miljoen euro moet via een claimemissie bij bestaande beleggers worden opgehaald. Voor een aandeel zullen zij 5,17 euro moeten neerleggen, 90 procent van het bedrag dat vijf private investeerders onder leiding van investeringsfonds Waterland voor een nieuw aandeel betalen.

Boosdoener
Met de opbrengst zal Fagron een deel van haar bankschulden terugbetalen. De kapitaalronde was noodzakelijk nadat het Belgisch-Nederlandse bedrijf verliezen moest incasseren op haar Amerikaanse activiteiten en daardoor niet meer aan haar schuldlimieten kon voldoen.

Een miskoop in de Verenigde Staten bracht het hele bedrijf aan het wankelen. Boosdoener was het in 2014 overgenomen Amerikaanse Bellevue. ‘Bellevue zag er zeer solide uit’, zei de nieuwbakken topman Hans Stols tegen beleggers tijdens de aandeelhoudersvergadering. ‘Maar een grote verzekeraar heeft in één keer een flinke streep gezet door de vergoedingen. Dat was een keiharde maatregel die we niet konden voorzien.’

Afboeken
Voormalig topman Ger van Jeveren legde voor Bellevue en Freedom Pharma destijds 225 miljoen euro op tafel, waarvan 200 miljoen euro aan goodwill. Dat financierde Fagron met geleend geld.Aanpassing van het vergoedingenstelsel in de VS raakte Fargon hard. De volledige overnamesom voor Bellevue moest uit de boeken worden geschrapt, waardoor Fagron een nettoverlies van 200 miljoen leed. 

De nettoschuld (na aftrek van kasgeld) lag eind vorig jaar op 525 miljoen euro, bij een bedrijfsresultaat (ebitda) van 100 miljoen euro.

Geen inkijk
Voorwaarde voor Fagron’s huisbanken om de financiering voort te zetten, was dat een aanzienlijk deel van de schulden zou worden terugbetaald. Dat gebeurt nu met de op stapel staande aandelenuitgifte.

Maar na vragen van beleggersvereniging VEB bleek Stols beleggers tijdens de beleggersbijeenkomst in Antwerpen geen inkijk te gunnen in de precieze nieuwe schuldafspraken en financiële doelstellingen van het concern. Wel wilde de nieuwe bestuursvoorzitter bevestigen dat de rente omlaag gaat naarmate de schuldratio - de nettoschuld ten opzichte van het bedrijfsresultaat, ebitda - ook terugloopt.

Ook zei Stols op vragen van de VEB dat Fagron niet wordt belemmerd door haar huisbanken bij het eventueel uitkeren van dividend of het doen overnames. Volgens de nieuwe topman zal het binnenkort te verschijnen prospectus voor de claimemissie meer financiële achtergrondinformatie geven. Maar nieuwe financiële doelstellingen zullen uiterlijk bij de halfjaarpresentatie op 5 augustus 2016 met beleggers gedeeld worden.

Negatief rapport
Het desastreus verlopen 2015 was voor de VEB aanleiding om de zes maanden geleden vertrokken topman Van Jeveren tijdens de aandeelhoudersvergadering geen decharge te verlenen voor zijn bestuurstaken. Dat is in feite een negatief rapport over zijn functioneren van de bestuurder. Ook zijn financiële rechterhand Jan Peeters, die tijdens de aandeelhoudersvergadering zijn onmiddellijke vertrek aankondigde, kreeg geen kwijting van de VEB.

Peeters is samen met Van Jeveren de architect van de vele overnames van Fagron waarvan de laatste twee bijna de ondergang van het bedrijf betekenden. Nu zijn de wilde jaren onder Van Jeveren voorbij. Voor de komende periode ligt de nadruk op de bestaande activiteiten en hooguit een enkele kleine acquisitie, zo maakte Stols duidelijk.
Gerelateerde artikelen