VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB roept Value8 op haar aandeelhouders en andere beleggers voor de aandeelhoudersvergadering van 15 juni 2016 adequaat te informeren zodat daar een inhoudelijk debat kan worden gevoerd over de huidige operationele en financiële situatie en de toekomst van Value8.

Na weken van commotie rond Value 8 blijft een concreet en verhelderend antwoord op de kritische artikelen in de media met daarin terechte vragen uit. VEB betreurt dat aandeelhouders van Value8 passende antwoorden nog steeds moeten ontberen. 

Zoals bij ieder beursfonds beziet de VEB continu op welke wijze de belangen van de aandeelhouders het beste gediend kunnen worden. De aandeelhoudersvergadering van 15 juni 2016 vormt voor de VEB het moment waarop Value8 verantwoording kan afleggen over de gebruikte waarderingsmethodiek. Daarom roept de VEB vandaag Value8 op de markt adequaat te informeren.

Waardering

De waardering van de deelnemingen is bij Value8 ontegenzeggelijk één van de belangrijkste aspecten in de balans en ook de pijler waar het business model van deze jonge investeringsmaatschappij op rust.

Transparantie daarover is een plicht waar geen enkele beursgenoteerde onderneming onderuit komt. Kortom: het mag verwacht worden van Value8 dat zij, om onzekerheid over de waarderingen en cash-flow bij aandeelhouders weg te nemen, met een goed onderbouwde analyse komt van haar waarderingstechniek onder IFRS. Enkel dan kunnen aandeelhouders zelf oordelen over de gevolgde methodiek. Deze analyse moet beschikbaar zijn voor de aandeelhoudersvergadering op 15 juni 2016.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen