VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

BAM betaalt op nieuwe converteerbare obligaties een couponrente van 3,5 procent. In de huidige omgeving met extreem lage rente is dat erg veel, vooral in vergelijking met andere recente emissies. De timing en noodzaak van deze converteerbare lening zijn opmerkelijk.

Opvallend is ook dat BAM een banklening inruilt voor een converteerbare lening bij beleggers. Dit schuldpapier wordt verhandeld op de beurs van Frankfurt.

Het bouwbedrijf haalt 125 miljoen euro op bij institutionele investeerders. BAM betaalt 3,5 procent rente per jaar. Daarnaast zijn de obligaties converteerbaar in aandelen tegen een premie van 32,5 procent.

De 3,25 procent die BAM betaalt, is behoorlijk veel. De afgelopen tijd is het namelijk niet ongebruikelijk dat er helemaal geen couponrente wordt betaald op converteerbare obligaties.

Als het aandeel BAM 32,5 procent stijgt boven de koers wordt het voor de investeerders interessant om de lening om te zetten in aandelen. Zittende aandeelhouders krijgen dan te maken met een verwatering van hun belang met circa 8,8 procent.

De oorzaak hiervan is uiteraard bekend: het beleid van de Europese Centrale Bank die rentes naar extreem lage niveaus heeft geduwd met zijn opkoopprogramma’s. 

Uitgifte van obligaties door bouwbedrijven
Facts BAM Bekaert MTU Aero Engines Severstal
Omvang emissie (mln euro) 125 380 500 176
Couponrente 3,5% 0% 0,13% 0,50%
Conversiepremie 32,50% 35% 50% 17,50%
Verwatering 8,80% 12% 7,80% 1,70%


Een voorbeeld van een bedrijf dat gratis heeft geleend, is de Belgische staalproducent Bekaert. Dit concern haalde een maand geleden 325 miljoen euro op met een converteerbare obligatie.

Andere recente voorbeelden zijn het Duitse MTU Aero Engines (0,12 procent couponrente) en het Russische staalbedrijf Severstal (0,5 procent couponrente).

Hoe kan het dat BAM dan zoveel meer rente betaalt? De meest logische verklaring is dat het bouwbedrijf achtergestelde obligaties uitgeeft, terwijl de andere bedrijven niet-achtergesteld papier uitgeven.

Dit kost per jaar echter wel bijna 4 miljoen euro aan extra rentelasten en is dus geen logische keuze. BAM lijkt hiermee niet optimaal gebruik te maken van de extreme toestand op financiële markten op dit moment.

De timing en noodzaak van deze converteerbare lening zijn op het eerste gezicht opmerkelijk. In het drie maanden geleden verschenen jaarverslag schreef bestuursvoorzitter Rob van Wingerden nog dat de achtergestelde lening bij de bank juist in december 2015 was verlengd tot juli 2018. Desalniettemin is het juist deze verlengde lening die door BAM lijkt te worden afgelost met de opbrengst van de converteerbare lening.

De emissie viel maandag slecht op de beurs. Daarbij werd gewezen naar de verwatering voor aandeelhouders als de lening wordt omgezet in aandelen. Maar wat deze herfinanciering ook duidelijk maakt, is dat de huisbanken van BAM zich wellicht wat minder comfortabel zijn gaan voelen met hun blootstelling aan de bouwer. De financiële positie van het bedrijf is ondanks het economisch herstel nog altijd tamelijk precair.
Gerelateerde artikelen