VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ABN Amro heeft claims van haar klanten bij de afwikkeling van de emissie van Arcelor Mittal in maart van dit jaar als waardeloos afgeboekt. Hierdoor zijn beleggers inkomsten misgelopen. Beleggers kunnen hierover contact opnemen met ABN Amro. Zij zal de hieruit voortvloeiende klachten individueel beoordelen.

Claimemissie Arcelor

Begin 2016 maakte Arcelor bekend haar financiële buffers te gaan verstevigen door middel van een claimemissie. Bij een claimemissie ontvangt de zittende aandeelhouder het recht om de nieuw uit te geven aandelen tegen een korting te verkrijgen. Door in te schrijven op deze aandelen, verwatert het belang van de aandeelhouder niet. De inschrijftermijn bij Arcelor liep tot 30 maart om 17:00 uur.

Aandeelhouders die niet op de claimemissie in wilden schrijven, hadden de mogelijkheid de claimrechten te verkopen. De opbrengst daarvan kwam toe aan de betreffende aandeelhouder. Beleggers in Arcelor hadden tot uiterlijk 24 maart 2016 om 17:30 uur om hun claimrechten door verkoop te verzilveren.

 

ABN Amro heeft Amsterdamse claimrechten waardeloos afgeboekt 

Het is gebruik dat een bank die constateert dat een aandeelhouder zijn rechten niet tijdig heeft verkocht, deze rechten verkoopt. De opbrengsten daarvan komen, onder aftrek van de kosten die de bank heeft moeten maken, ten goede aan de aandeelhouder.

ABN Amro heeft echter de claims van de aandelen die genoteerd waren aan Euronext Amsterdam na afloop van de termijn niet verkocht. ABN Amro heeft de Amsterdamse claims als waardeloos afgeboekt. Dit is niet in het belang van beleggers.

 

Beperkte invulling zorgplicht ABN Amro

Als bank heeft ABN Amro de plicht zich de belangen van haar klanten aan te trekken en overeenkomstig te handelen. ABN Amro heeft haar klanten enkel geïnformeerd over het waardeloos aflopen van de claims. Dat is naar de mening van de VEB onvoldoende. ABN Amro had bij het aflopen van de Amsterdamse claims op 24 maart 2016 over moeten gaan tot de verkoop van de niet verkochte claims. 

Opmerkelijk is dat de Arcelor claims die genoteerd waren aan de New York Stock Exchange wel zijn verkocht. ABN Amro heeft opmerkelijkerwijs wel de opdracht gegeven deze New Yorkse Arcelor claims te verkopen. Met betrekking tot de Amsterdamse claims heeft ABN Amro dit juist nagelaten.

 

ABN Amro gaat klachten individueel beoordelen

Voor de VEB is dit reden geweest met ABN Amro in overleg te treden. De VEB heeft ABN Amro daarbij verzocht haar beleid te herzien en gedupeerde beleggers tegemoet te komen.

ABN Amro heeft de VEB laten weten de klachten individueel te beoordelen. 

Gedupeerde beleggers kunnen zich melden bij:

 

Post:

ABN Amro Bank N.V.

Servicedesk Beleggen

Postbus 3200

4800 DE Breda

 

E-mail: service@nl.abnamro.com
Gerelateerde artikelen