VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ze beloven gouden bergen maar hoe de initiatiefnemers van Bali Investments het aan beleggers beloofde rendement denken te bekostigen, blijft onduidelijk. De VEB heeft toezichthouder AFM gevraagd om de zaak te bekijken en waar nodig in te grijpen.

Investeren in vakantiehuizen op het zonnige Bali, Indonesië. Bali Investments maakt het mogelijk. Met een rendement van 7,1 procent is het in deze tijden haast te mooi om waar te zijn. En toch lijken beleggers niet in de rij te staan om de benodigde 2,2 miljoen euro op te hoesten.

Volgens de meest recente informatie waarover de VEB beschikt is voor minder dan een derde van dat bedrag aan obligatieleningen door beleggers afgenomen. Krijgen beleggers die wel al geld hebben ingelegd de beloofde winsten desondanks uitgekeerd? Daarover is de financiële partij uit Arnhem niet erg open.

Dat gebrek aan transparantie is kenmerkend voor het hele project. Bali Investments heeft een Informatie Memorandum voor beleggers samengesteld, maar een heel scala aan noodzakelijke informatie bij het nemen van een beleggingsbeslissing ontbreekt, zoals een actuele stand van zaken en inzicht in de gemaakte kosten. Ook blijven de eigenaren van Bali Investments nadrukkelijk op de achtergrond. Meer dan een paar namen, zoals die van algemeen directeur Manolito Heinhuis, zijn niet te vinden.

 

VEB stelt vragen aan Bali Investments

Beleggers zijn de laatste jaren regelmatig gedupeerd door exotische beleggingen zoals die in overzees vastgoed, teakplantages en struisvogelboerderijen. Telkens was sprake van kleurige folders vol mooie beloften en een flinke financiële kater voor beleggers achteraf.

Alleen al die wetenschap maakt het voor aanbieders van alternatieve beleggingen uiterst noodzakelijk om zeer transparant te zijn en hun beloften terdege te onderbouwen.

Om meer over Bali Investments te weten te komen heeft VEB een aantal vragen voorgelegd aan Bali Investments. Bevredigende antwoorden bleven uit.

Hoe het rendement van maar liefst 7,1% wordt behaald, terwijl slechts op een gering aantal obligaties is ingeschreven, wordt niet duidelijk. Het jaarverslag van 2015 kan uitkomst bieden, maar publicatie daarvan is tot november 2016 uitgesteld.

AFM om actie gevraagd

Omdat Bali Investments de noodzakelijke informatie blijkbaar niet kan of wil verstrekken aan beleggers heeft de VEB toezichthouder AFM om hulp gevraagd. De VEB heeft de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") op de hoogte gesteld van de activiteiten van Bali Investments. Op grond van haar wettelijke bevoegdheden kan de AFM tot nader en dieper onderzoek overgaan, ook al valt het initiatief, vanwege de beperkte omvang van de investering, niet onder AFM-toezicht. Lees hier de brief aan de AFM


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen