VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

PostNL heeft de cash uit de verkoop van TNT Express binnen. De opbrengst wordt gebruikt voor schuldaflossing. Dat leidt tot een fikse besparing op de rentelasten en een ingebakken resultaatverbetering. Voor aandeelhouders is dat niet ongunstig aangezien de operationele prestaties nog te wensen over laten.

PostNL maakte bij de publicatie van de halfjaarcijfers bekend dat het verwacht in 2017 weer dividend te gaan uitkeren. De afgelopen jaren werd er niets uitgekeerd omdat het bedrijf een negatief eigen vermogen heeft als gevolg van een omvangrijke herwaardering van pensioenverplichtingen.

Dat het bedrijf er nu op rekent dat de dividendbetalingen in afzienbare tijd kunnen worden hervat was het positieve nieuws maandag. Het minder goede nieuws zat in de ontwikkeling van de operationele prestaties.

Zowel bij de krimpende postbezorging als bij de snel groeiende pakkettendivisie kan de vlag nog zeker niet uit. Zo zakte de operationele winstmarge bij de postdivise van ruim 12 procent in de eerste jaarhelft van 2015 naar net onder de 10 procent dit jaar.

De pakkettendivisie realiseerde tegelijkertijd ook geen marge-expansie, ondanks een omzetgroei van 7,3 procent. De operationele winstmarge bleef min of meer stabiel ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2015 (11,9 tegen 11,7 procent).

De marges schommelen van kwartaal tot kwartaal, maar bekeken over de laatste acht kwartalen lijkt ruim 11 procent op jaarbasis het maximaal haalbare. Dat is in een markt die sterk groeit dankzij de opkomst van online winkelen. Het lijkt er dus op dat PostNL in deze markt geen prijsmacht heeft.

PostNL verwacht dat het operationeel resultaat dit jaar zal uitkomen op 220 tot 260 miljoen euro. Dat is aanzienlijk minder dan de 303 miljoen euro van vorig jaar. Tot 2020 moet het resultaat echter weer terug omhoog naar 285 tot 355 miljoen euro.

Puur op basis van de operationele ontwikkelingen is het maar helemaal de vraag of dat zal lukken. Er zit echter ook een ingebakken kostenbesparing in het vat die een flink verschil kan maken en dat zijn de rentelasten.

PostNL heeft het tweede kwartaal namelijk de opbrengst van het resterende belang in het aan FedEX verkochte TNT Express de kas zien binnenstromen. Het gaat hierbij om 643 miljoen euro aan contanten.

Dit bedrag zal worden gebruikt voor schuldaflossing. Op de balans van PostNL staat 913 miljoen euro aan langlopende schuld, obligaties die volgend najaar en in 2018 aflopen.

Op dit schuldpapier zit een flinke couponrente. Een eurolening die volgend najaar wordt afgelost draagt een rente van 5,375 procent, een lening in ponden een rente van zelfs 7,5 procent. Als deze schulden worden afgelost scheelt dat circa 54 miljoen euro aan rente op jaarbasis.

De opbrengst van de TNT-verkoop is op zichzelf niet genoeg voor volledige aflossing, maar in het huidige renteklimaat zou PostNL toch in staat moeten zijn het laatste stukje schuld opnieuw te financieren tegen een bodemtarief. Het lijkt dus een zekerheid dat PostNL op jaarbasis vanaf halverwege 2018 tientallen miljoenen euro per jaar kan besparen op de rentelasten.

Als de operationele resultaatverbetering dus uitblijft is er in ieder geval altijd nog deze ingebakken resultaatverbetering van de rentelasten.
Gerelateerde artikelen