VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Terzake een verjaringsaspect diende een tiental gedupeerde Ahold beleggers in 2014 een tuchtklacht in tegen het voormalige bestuur. Volgens deze beleggers had dit bestuur de rol van de accountant als vertrouwenspersoon van het maatschappelijke verkeer beschaamd. De Tuchtkamer deelde die mening en legde voormalig bestuursvoorzitter Roger Dassen de maatregel van een waarschuwing op. Deze maatregel van waarschuwing is nu door het CBB terug gedraaid. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep meer mogelijk.