VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De rechtbank Amsterdam heeft zich onbevoegd verklaard om te oordelen over schade die beleggers hebben geleden door misleiding van het Britse energieconcern BP voor en na de olieramp in de Golf van Mexico in 2010. De VEB gaat tegen de uitspraak in beroep en is vol vertrouwen dat ook Europese beleggers hun recht kunnen halen in deze zaak.

Een groot en populair Europees beursfonds misleidde zijn aandeelhouders. Als gevolg van de uitspraak van de rechtbank Amsterdam in de zaak tegen het Britse energieconcern BP, maken vooral beleggers in Noord-Amerika kans om gecompenseerd te worden voor de geleden schade.

De VEB daagde BP in april 2015 namens Nederlandse beleggers voor de rechter vanwege misleiding voor en na de olieramp in de Golf van Mexico in 2010. Dat is de enige procedure in Europa in deze zaak. In Canada en de Verenigde Staten lopen wel meerdere procedures, voor het overgrote deel namens niet-Europese BP-aandeelhouders.

De Nederlandse rechter laat nu in eerste aanleg weten zich niet bevoegd te achten om over deze kwestie te oordelen. Volgens de rechtbank had BP zich in haar communicatie niet specifiek tot de Nederlandse beleggers gericht, waardoor er geen grond is om hier te procederen.

De VEB gaat tegen de uitspraak in beroep. Niet alleen ziet de vereniging goede kansen om alsnog in Nederland recht te halen voor BP-beleggers. Ook is het voor Nederlandse en Europese beleggers van belang dat ze tegen overzienbare kosten hun recht kunnen halen als ze gedupeerd worden door beursgenoteerde ondernemingen. Het ontbreken daaraan zal beleggers ontmoedigen om hun vermogen internationaal te spreiden, een van de basisregels van prudente vermogensopbouw.

Achtergrond

De procedure van de VEB heeft betrekking op de misleidende uitlatingen van BP jegens haar aandeelhouders. Het gaat hierbij om stelselmatig onjuiste, onvolledige en misleidende mededelingen van BP over haar veiligheids- en onderhoudsprogramma's vóór de olieramp op 20 april 2010. Daarnaast gaat de procedure over misleidende uitlatingen van BP over de omvang van de olieramp ná deze gebeurtenis. 

Na de olieramp daalde de koers van het aandeel BP met meer dan 48 procent. 

De misleidende uitlatingen na de olieramp waren aanleiding voor de Amerikaanse toezichthouder SEC om BP een boete op te leggen van 525 miljoen dollar. Dit is de op twee na hoogste boete ooit uitgedeeld door de SEC. 

Lees de volledige uitspraak van de rechter hier