VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Collectieve acties tegen en BP en Volkswagen beëindigd

15-09-2021

Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) inzake VEB-BP van 12 mei 2021 heeft de VEB besloten de procedures tegen BP en Volkswagen in Nederland niet door te zetten.

Lees verder

Update VEB-acties

21-07-2021

Door corona hebben de juridische acties van de VEB de nodige vertraging ondervonden. Inmiddels lopen de meeste zaken gelukkig weer door. De VEB-acties inzake LCI en InnoConcepts zijn zelfs afgewikkeld. Er zijn belangrijke ontwikkelingen in de zaak tegen BP die hun weerslag hebben op de procedure van de VEB tegen Volkswagen. Ook heeft de Staat cassatie ingesteld tegen de beschikking van de Ondernemingskamer in de SNS-schadeloosstellingsprocedure. De VEB heeft met NIBC recent geschikt over het al dan niet te laat melden van voorwetenschap. Tot slot overweegt de VEB om een procedure te starten tegen ABN Amro wegens het te laat en onjuist melden van de aanvullende verdenking van het OM. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Nederlandse rechter niet bevoegd inzake VEB-BP

15-06-2021

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn arrest van 12 mei 2021 duidelijkheid gegeven over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in de procedure tussen de VEB en BP. De Nederlandse rechter is niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van de VEB ten behoeve van de gedupeerde BP-beleggers.

Lees verder

Nederlandse rechter niet bevoegd inzake VEB-BP

12-05-2021

Arrest Europees Hof van Justitie inzake VEB-BP

Lees verder

Update VEB-acties

06-01-2021

Ook de juridische acties van de VEB hebben hinder ondervonden van het coronavirus. Zittingen zijn uitgesteld, en de afwikkeling van schikkingen heeft vertraging opgelopen. Hiernaast volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Update VEB-acties

03-07-2020

Ook de juridische acties van de VEB hebben hinder ondervonden van het coronavirus. Zittingen zijn uitgesteld, en de afwikkeling van schikkingen heeft vertraging opgelopen. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Zaak VEB - BP: naar Europees Hof van Justitie in Luxemburg

10-10-2019

De Hoge Raad heeft in de zaak van de VEB tegen BP prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Dit arrest is ook van belang voor de procedure van de VEB tegen Volkswagen.

Lees verder

Arrest Hoge Raad inzake BP: het Europees Hof van Justitie moet de knoop doorhakken over bevoegdheid

20-09-2019

Update inzake VEB-BP: de Hoge Raad heeft in het arrest van vandaag prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Gedupeerde BP-beleggers moeten nog circa anderhalf jaar geduld hebben voordat duidelijk is of de Nederlandse rechter kan oordelen over hun schade.

Lees verder

Update VEB-acties

18-07-2019

In 2019 zullen diverse schikkingen worden afgewikkeld. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Arrest Hoge Raad inzake BP: het Europees Hof van Justitie moet de knoop doorhakken over bevoegdheid

14-06-2019

Update inzake VEB-BP: de Hoge Raad heeft in het arrest van vandaag prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Gedupeerde BP Beleggers moeten nog even geduld hebben voordat duidelijk is of de Nederlandse rechter kan oordelen over hun schade.

Lees verder

Update internationale procedures van de VEB tegen BP en Volkswagen

15-04-2019

De Advocaat-Generaal heeft de Hoge Raad geadviseerd in de zaak van de VEB tegen BP om vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Dit advies is ook van belang voor de procedure van de VEB tegen Volkswagen.

Lees verder

Advies A-G aan Hoge Raad: Stel vragen aan Europees Hof van Justitie

15-02-2019

De Advocaat-Generaal heeft de Hoge Raad geadviseerd in de zaak van de VEB tegen BP om vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Lees verder

Hof Amsterdam: Nederlandse rechter kan niet oordelen over schade beleggers door misleiding BP

09-11-2017

Het Hof Amsterdam heeft zich onbevoegd verklaard om te oordelen over schade die beleggers hebben geleden door misleiding van het Britse energieconcern BP voor en na de olieramp in de Golf van Mexico in 2010.

Lees verder

Nederlandse rechter wil niet oordelen over schade beleggers door misleiding BP

28-09-2016

De rechtbank Amsterdam heeft zich onbevoegd verklaard om te oordelen over schade die beleggers hebben geleden door misleiding van het Britse energieconcern BP voor en na de olieramp in de Golf van Mexico in 2010. De VEB gaat tegen de uitspraak in beroep en is vol vertrouwen dat ook Europese beleggers hun recht kunnen halen in deze zaak.

Lees verder

VEB sleept BP voor Nederlandse rechter vanwege misleiding

20-04-2015

Beleggersvereniging VEB sleept energieconcern BP namens Nederlandse beleggers voor de rechter vanwege misleiding voor en na de olieramp in de Golf van Mexico in 2010. Daardoor krijgen ook Nederlandse gedupeerde BP-beleggers de kans om compensatie te krijgen voor geleden verliezen.

Lees verder