VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bij de waardering in de balans houdt Basic-Fit rekening met “substantiële” kortingen die verkregen worden bij de aanschaf van fitnessapparatuur. Maar doordat het bedrijf geen inzicht geeft in de marketingbijdragen dat het ontvangt van toeleveranciers blijft het lastig een compleet en sluitend beeld te krijgen van de operationele prestaties.

Sinds de beursgang van Basic-Fit hartje zomer is er onder beleggers onduidelijkheid over de impact van een speciale overeenkomst met toeleveranciers op de financiële resultaten en de balans van de uitbater van fitnessclubs. 

Ceo René Moos en cfo Hans van der Aar nemen in een telefonische gesprek met de VEB en een daaropvolgende schriftelijke reactie op een brief van de belangenbehartiger een belangrijke zorg van beleggers weg. Lees hier de brief van de VEB en hier de reactie van Basic Fit

Het fitnessconcern geeft aan “substantiële” kortingen op apparaten van leveranciers te krijgen die recht doen aan Basic-Fit’s “positie en schaalgrootte in de fitnessindustrie”. 

Het concern, dat inmiddels 368 clubs in vijf landen uitbaat, zegt de fitnessapparaten vervolgens tegen de aankoopprijs – dus na aftrek van kortingen – in de boeken te zetten.

“De balanspositie en het bedrijfsresultaat die wij presenteren is volledig betekenisvol voor beleggers, die klopt”, aldus cfo Hans van der Aar in het telefonisch gesprek dat eerder deze week plaatsvond vooruitlopend op de schriftelijke reactie van Basic-Fit.

Uit informatiedocumenten van Basic-Fit in aanloop naar de beursgang zou kunnen worden opgemaakt dat het bedrijf een kleine, of zelfs helemaal geen, korting krijgt bij de aanschaf van fitnessapparaten, maar dat in plaats daarvan de twee grootste leveranciers een bijdrage leveren aan de marketinguitgaven van Basic-Fit.

De twee leveranciers Technogym en Matrix krijgen in ruil daarvoor aandacht in de reclamecampagnes van Basic-Fit.

 

Losstaande afspraken

In het gesprek met de VEB benadrukte ceo Moos dat de marketingbijdragen van leveranciers “helemaal los staan” van de bestellingen en kortingen op fitnessapparatuur bij leveranciers.

“De betalingen die wij ontvangen zijn puur gekoppeld aan de marketinginspanningen die wij doen”, aldus ceo Moos.

Voor buitenstaanders is het lastig deze woorden te wegen. Zouden Matrix en Technogy echt stortingen in het marketingpotje van het bedrijf blijven doen als Basic-Fit stopt met het afnemen van hun apparaten?

 

Gesloten boek

Beleggers zullen geen inzicht krijgen in de exacte omvang van marketingbijdrages, zo maakt Basic-Fit duidelijk.

“Dit is voor ons en onze toeleveranciers commercieel gevoelige informatie die wij niet delen”, aldus de brief. Basic-Fit zegt zelfs een geheimhoudingsverklaring te hebben ondertekend waarin staat dat deze informatie niet openbaar gemaakt mag worden.

Door de boeken gesloten te houden blijft de vraag overeind welk bedrag leveranciers in het marketingpotje van Basic-Fit stoppen, en dus met welk bedrag het bedrijfsresultaat (ebitda) voordelig is beinvloed. 

Zodoende blijft het voor beleggers lastig de operationele prestaties van het concern te kunnen beoordelen.

Uit de brief van Basic-Fit blijkt bovendien dat de marketingbijdragen van kwartaal tot kwartaal kunnen verschillen.

“Bijdragen schommelen afhankelijk van de behoefte van onze leveranciers ten aanzien van exposure en piekmomenten in de marketingactiviteiten van Basic-Fit.”

 

Actief volgen

De overeenkomst tussen Basic-Fit en leverancier TechnoGym is in 2002 tot stand gekomen. De overeenkomst met leverancier Matrix is vier jaar oud.

De VEB blijft Basic-Fit actief volgen, net als ieder ander beursfonds op het Damrak.

 
Gerelateerde artikelen